آپوزیت

آپوزیت ۲۷۹

در برنامه این هفته آخرین سخنرانی رهبر حکومت اسلامی مورد نقد و بررسی قرار گرفته و در ذیل آن برخی اخبار دیگر را از پیش روی می‌گذرانیم.

ببینید »

آپوزیت ۲۷۸

در برنامه این هفته دروغهای سیاستمداران به ملّت را از لابلای سخنان مقامات برجسته حکومت اسلامی پیدا کرده و همچنین در ذیل اینکار، از روحیات این روزهای مقامات نظام مقدّس هم آگاه می‌شویم.

ببینید »

آپوزیت ۲۷۷

در برنامه این هفته سخنان مقامات برجسته نظام مقدّس، و برخی اخبار مرتبط، ارزیابی می‌شود. تا فهم مشخصات ترس مبلغین مذهبی صاحب قدرت در ایران، تسهیل شود.

ببینید »

آپوزیت ۲۷۶

در برنامه این هفته به ادامه دروغهای حکومت اسلامی در بحران سیل سراسری کشور پرداخته و همچنین به ادامه واکنشهای نظام مقدّس به تروریست خوانده شدنش پرداخته می‌شود.

ببینید »

آپوزیت ۲۷۵

در برنامه این هفته اخبار سیلابهای یکی دو هفته گذشته بررسی می‌شود، از درد دل مردم آگاه میشیم و با اقدامات مقامات نظام مقدّس آشنا میشیم. درضمن به واکنشهای جمهوری اسلامی در قبال قرار گرفتن سپاهش ...

ببینید »

آپوزیت ۲۷۴

برنامه این هفته به بررسی فرازهای این سخنرانی اختصاص یافته، تا بلکه از نقشه راه جمهوری اسلامی در سال جدید سر در بیاوریم.

ببینید »

آپوزیت ۲۷۳

در برنامه این هفته به آخرین سخنان مقامات جمهوری اسلامی در سالی که گذشت اشاره می‌شود و آن سخنان با اخبار کشور تطبیق داده خواهد شد.

ببینید »

آپوزیت ۲۷۲

در برنامه این هفته با نقصها و ناتوانی‌های حکومت اسلامی در سخنان رییس جمهور منتخب آشنا می‌شویم. همچنین به کلاس درس خارج از فقه آقای بزرگ می‌رویم تا با علم ایشان بیشتر آشنا شویم.

ببینید »