آپوزیت

آپوزیت ۱۹۶

در برنامه این هفته هم روند درگیریهای دیپلماتیک نظام مقدس بررسی میشود، در کنار آن به مشکلات داخلی مقامات پرداخته می‌شود و در نهایت نتیجه آن در زندگی مردم ایران به اطلاع شما می‌رسد.

ببینید »

آپوزیت ۱۹۵

در این برنامه هم به بهم ریختگی مدیریتی در سطح و عمق نظام مقدس و دلایل آن پرداخته می‌شود. در همین راستا اخبار کشور از سیاست خارجی تا امور داخلی تنها در یک هفته گذشته بررسی ...

ببینید »

آپوزیت ۱۹۴

در برنامه این هفته هم به ادامه بگو مگو‌ها در نظام مقدّس پوشش داده می‌شود. نتیجه این بگو مگو ها در امور اجرایی کشور بررسی میشود و به بحرانهای نظام مقدّس اشاره می‌شود.

ببینید »

آپوزیت 192

در برنامه این هفته اخبار مختلف کشور از سخنان تصمیم گیران تا درد و دل مردمان و اوضاع موسسات مالی ورشکسته و اظهار نظر مسولان و اعتماد مردم به آن اظهارات تا کشف و معرفی دولت ...

ببینید »