آپوزیت

آپوزیت ۳۳۱

در برنامه این هفته آخرین سخنرانی مذهبی سیاسی اقتصادی، رهبر فرسودگان از ابعاد گوناگون بررسی شده و صحت ادعاهای ایشان با اخبار جمهوری اسلامی سنجیده میشود

ببینید »

آپوزیت ۳۳۰

در برنامه این هفته،زمین خواری اوقاف در جنگلهای گیلخانی، کمبود کود شیمیایی،وام اجاره نشینی، رشوه ۸ میلیارد دلاری و اختلاف ۲۰ میلیارد دلاری برای شما تشریح میشود.

ببینید »

آپوزیت ۳۲۹

در برنامه این هفته،مبارزه قوه قضائیه با قوه قضائیه، اولویت کاری قوه مقننه، گرانی منطقی و غیر منطقی ازدیدگاه قوه مجریه بررسی گردیده

ببینید »

آپوزیت ۳۲۸

در برنامه این هفته، توقع قالیباف از ظریف،درخواست جلوگیری از فساد ارزی،اعتراف روحانی به عقب ماندگی،دادگاه عباس ایروانی،توجیهات مقامات در تنظیم قیمت مرغ،هشدار نصرالله و شهادت واعظی مورد نقد و بررسی قرار میگیرد

ببینید »

آپوزیت ۳۲۷

در برنامه این هفته، صادرات پتروشیمی با فساد گسترده،کمک طبری به دانیال زاده، اصرار رهبری به فساد در قوه قضائیه،شانزده هزار میلیارد فساد فقط در یک پرونده، و پناه رئیس جمهور از نقد نسنجیده بررسی میشود.

ببینید »

آپوزیت ۳۲۶

در برنامه این هفته، به ادامه فساداسلامی در قوه قضاییه ،واکنش قالیباف به اروپایی ها، کاهش سهمیه وانت بار ها، و هشدار روحانی به آژانس پرداخته میشود.

ببینید »

آپوزیت ۳۲۵

در برنامه این هفته،ادامه فسق و فجورحکومت اسلامی در عرصه های مختلف کنار هم قرار داده میشود، در همین راستا دادگاه اکبر طبری و دیگر متهمان فساد حکومتی بررسی شده و در پایان سخنان رئیس جمهور ...

ببینید »

آپوزیت ۳۲۴

در برنامه این هفته، فساد حکومت اسلامیدر عرصه های مختلف اندازه گیری شده و اقدامات فساد ستیزانه نظام مقدس اثر سنجی میشود

ببینید »