آپوزیت

آپوزیت ۳۴۱

در برنامه این هفته رشد کرونا و تاثیر آن بر رفتار دولت و معرفی مقصرین رشد کروناتوسط سخنگوی دولت بررسی شده و سپس سخنان رئیس جمهور منتصب در جلسه هیئت دولت با اخبار کشور تطبیق داده ...

ببینید »

آپوزیت ۳۴۰

در برنامه این هفته واکنش وزارت خارجه به انتخابات امریکا،ناتوانی نظام مقدس در کنترل قیمت سیمان ، اشاره رئیسی به سستی مسئولین ،رکورد زنی قرارگاه خاتم الانبیاء و التماسهای روحانی به منتقدین مورد نقد و بررسی ...

ببینید »

آپوزیت ۳۳۹

در برنامه این هفته قوانین جدید بورسی، خصوصی سازی دشت مغان ، اعتراف قالیباف به ناکارآمدی مدیران و اراجیف فرمانده سپاه پاسداران در مجلس شورای اسلامی بررسی میشود.

ببینید »

آپوزیت ۳۳۸

در برنامه این هفته تهدید آبکی روحانی ،وعده مسئولین در مسئله تخم مرغ،زمین خواری در جنگل های گلستان با کمک شهرداری، نزول خواری بانکها در صنعت کشور و آویزان شدن رهبری از جنگ مورد نقد و ...

ببینید »

آپوزیت ۳۳۷

واکنش قوه قضايیه حکومت اسلامی به واکنش جهانی علیه قتل نوید افکاری بررسی شده سپس اثر همکاری همین قوه قضاییه در مبارزه با فساد منجربه گرانی اندازه گیری شده و در انتها شکست سیاست خارجی نظام ...

ببینید »

آپوزیت ۳۳۶

در برنامه این هفته گزارش صداو سیمای جمهوری اسلامی از نوید افکاری راستی آزمایی شده و سپس عدالت اسلامی دربرخورد با معتادان کارتون خواب ، تضمین وزیر اقتصاد، و گله گذاری از سفیر سوئیس مورد نقد ...

ببینید »

آپوزیت ۳۳۵

در برنامه اینهفته سخنان رهبر فرسودگان جهان برای مسئولان آموزش و پرورش جمهوری اسلامی مورد نقد و بررسی قرار گرفته و در ادامه سخنرانی هفتگی رئیس جمهور منتسب شورای نگهبان در جلسه هیئت دولت راستی آزمایی ...

ببینید »

آپوزیت ۳۳۴

در برنامه این هفته واکنش برجسته ترین مقامات نظام مقدس بررسی میشود،در همین راستا از نصیحت های رهبر فرسودگان و آمارهای رئیس جمهور منتسبو راهکارهایپر حرف ترینقاضی القضات جهان آگاه خواهید شد

ببینید »