برگ نخست / چمتا

آرشیو برنامه: چمتا

ثبت نام کنید

در “چمتا” ضمن دل سپردن به موسیقی، کمی بیشتر با خواننده های بزرگ دنیا آشنا می شیم. از سبک های کاری و ساز های متفاوت میگیم و همین طوراز خاطراتی که از محدوده ی مرزهای زبان و مکان فراتر رفتن . پس شما هم همراه خورجین موسیقی ما باشید، برای همراهی با صلح و آرامش ، شور و هیجان و …

چمتا شنبه 1 آذر – لوچو دالا

چمتا شنبه 1 آذر – لوچو دالا

“سفر به دنیای اعجاب‌انگیز خیال و همراهی با ترانه‌هایی پیر و جاودان، چوانان چون جادوی تنیده بر خاک خاستگاهشان؛ در این شماره ی چمتا دیگر بار به سرزمین هنر و افسانه رسیده ایم و همراه صدای دلنشین «لوچودالا» برگه‌های موسیقی معاصر ایتالیا را ورقی دوباره زده ایم…”

ببینید

چمتا شنبه 24 آبان – نیل دایموند

چمتا شنبه 24 آبان – نیل دایموند

دیگر از اصحاب موسیقی مردمی و آرام است و شاعر بسیاری از ترانه های به یاد ماندنی؛ از جمله میوه های شیرین مهاجرت و از طایفه ی تاثیرگذارترین مردان موسیقی آمریکا؛ در این شماره ی چمتا باز هم سراغ موسیقی بی دغدغه ی آمریکا را گرفته ایم و همراه زندگی و هنر نیل دایموند شده ایم…

ببینید

چمتا شنبه 17 آبان – اوتیس ردینگ

چمتا شنبه 17 آبان – اوتیس ردینگ

“در این شماره ی چمتا سراغ یکی دیگر از سیاهان آمریکا را گرفته ایم؛ همان ها که با جادوی موسیقی حقشان را از جامعه گرفتند و سبب ساز از بین رفتن مرزهای نژادی شدند… اتیس ردینگ، پادشاه موسیقی سوال سوژه ی کلام ماست هم او که با صدایی خش دار و گرم و شیوه ی اجرایی کاملا منحصر به فرد ...

ببینید

چمتا شنبه 10 آبان – فرانسواز هاردی

چمتا شنبه 10 آبان – فرانسواز هاردی

در “چمتا” ضمن دل سپردن به موسیقی، کمی بیشتر با خواننده های بزرگ دنیا آشنا می شیم. از سبک های کاری و ساز های متفاوت میگیم و همین طوراز خاطراتی که از محدوده ی مرزهای زبان و مکان فراتر رفتن . پس شما هم همراه خورجین موسیقی ما باشید، برای همراهی با صلح و آرامش ، شور و هیجان و ...

ببینید

چمتا شنبه 26 مهر

چمتا شنبه 26 مهر

” ششمین فصل چمتا هم آخر گرفت و روزگار شیرین همراهی ما از هجده ماه هم فراتر رفت؛ در فصل ششم برنامه از میانه های تابستان تا آخر مهر ماه با هم بودیم و طبق روال مرسوم چمتا از دوازده خواننده ی بزرگ دنیا گفتیم که با ترانه ها و موسیقی چونان چون نوش داروشون؛ کشیدن بار تن رو برای ...

ببینید

چمتا شنبه 19 مهر – دمیس روسس

چمتا شنبه 19 مهر – دمیس روسس

دیگر از خوانندگان جهان وطن است و به روایت خودش فرزند الهه ی عشق؛ صاحب صدایی قدرتمند و مخملین و شاعر ترانه هایی با ملموس ترین صور عاشقانه… در این شماره ی چمتا دیگر بار به سرزمین اسطوره و افسانه سفر کرده ایم و زندگی و آثار و احوال دمیس روسوس یونانی را در نظر آورده ایم…

ببینید

چمتا شنبه 12 مهر – جکی ویلسون

چمتا شنبه 12 مهر – جکی ویلسون

“شور و هیجان و حرارت در اجرا و ترانه هایی با ریتم تند و سریع؛ رخت و لباس شاد و دلباز و تبلیغ شادی و سرمستی… اینها همه در زندگی و هنر ” جکی ویلسون ” هم او که به واسطه ی همین صفات از جانب مردم و روزنامه ها ” مستر اکسایتمنت ” لقب گرفت…”

ببینید
برگرد بالا