برگ نخست / چمتا

آرشیو برنامه: چمتا

در “چمتا” ضمن دل سپردن به موسیقی، کمی بیشتر با خواننده های بزرگ دنیا آشنا می شیم. از سبک های کاری و ساز های متفاوت میگیم و همین طوراز خاطراتی که از محدوده ی مرزهای زبان و مکان فراتر رفتن . پس شما هم همراه خورجین موسیقی ما باشید، برای همراهی با صلح و آرامش ، شور و هیجان و …

چمتا شنبه 3 مرداد – کت استیونس

چمتا شنبه 3 مرداد – کت استیونس

ترانه‌هایی آرام و بی‌دغدغه و و تجربه‌ی سفری از هیاهوی خلق به فراسوی حق… در این شماره‌ی چمتا سراغ یکی از خبرسازترین چهره‌های موسیقی معاصر دنیا را گرفته‌ایم و از «کت استیونس» بریتانیایی گفته‌ایم.

ببینید

چمتا شنبه 27 تیر – مرسدس سوسا

چمتا شنبه 27 تیر – مرسدس سوسا

«حزن صدایش عصاره ی غم بینوایان بود و گرمای ترانه هایش، امید به بِه شدن روزگار… سیاهی جامه‌اش نمایه‌ای از زندگی طبقات فرودست و عاشقانه‌هایش حدیث نامکرر همان داستان یکدانه… در این شماره‌ی چمتا به سرزمین‌های جادویی آمریکای لاتین رفته‌ایم و همراه صدای مرسدس سوسا؛ مادربزرگ دوست داشتنی آن دیار شده ایم…»

ببینید

چمتا شنبه 20 تیر – ژرژ موستاکی

چمتا شنبه 20 تیر – ژرژ موستاکی

دیگر از پرسه‌زنان بی‌خانه‌ی خاک زمین بود و فرزندی آمده از رویا… در این شماره‌ی چمتا سراغ ژرژ موستاکی، مرد خوش‌آوازه‌ی موسیقی فرانسه را گرفته‌ایم، هم‌ او که خودش را به شبانی بی‌قید و رها تشبیه کرده بود…

ببینید

چمتا شنبه ۱۳ تیر – اتا جیمز

چمتا شنبه ۱۳ تیر – اتا جیمز

«دیگر از هنرمندان سیاه‌پوست جامعه‌ی آمریکا بود و نشانی دیگر از اراده انسان در تغییر دادن سرنوشت. در این شماره‌ی چمتا دیگر بار به موسیقی جادویی سیاهان جامعه رسیده‌ایم و در این نوبت از “اتا جیمز” گفته‌ایم؛ هم او که از محروم‌ترین طبقات جامعه سربرآورد و در کوتاه زمانی مایه فخر مردمان کشورش شد.»

ببینید

چمتا شنبه 6 تیر – صباح فخری

چمتا شنبه 6 تیر – صباح فخری

“سرزمین تمدن ها و فرهنگ های رنگ به رنگ؛ سرزمین جنگ ها و صلح های پی در پی؛ سرزمین طبیعت و هنر و معماری… در این شماره‌ی چمتا، دیگر بار به خاک پیر مشرق زمین سفر کرده ایم و این بار همراه صدای دلنشین ” صباح فخری ” فرزند نیک دیار کهن شام شده ایم…”

ببینید

چمتا شنبه 30 خرداد – پپینو دی کاپری

چمتا شنبه 30 خرداد – پپینو دی کاپری

“صدایی به گرمی سرزمین‌های جنوبی و به صمیمیت آفتاب؛ و ترانه‌هایی پیر و کهن و پر از رمز و راز، در این شماره‌ی چمتا دیگر بار به سرزمین هنر و افسانه سفر کرده‌ایم و این بار همراه «پپینو دی کاپری» فرزند نیک آن دیار همیشه سبز شده ایم.”

ببینید

چمتا شنبه 23 خرداد – جیمی هندریکس

چمتا شنبه 23 خرداد – جیمی هندریکس

“نواهایی از جنس جنون و خلسه، نمایان کردن یک استعداد به واقع ذاتی و زندگی در لباس یک اسطوره… در این شماره‌ی چمتا سراغ «جیمی هندریکس» نوازنده و خواننده‌ی افسانه‌ای آمریکا را گرفته‌ایم و از مردی گفته‌ایم که در کوتاه زمانی ارباب دل‌ها شد و برای همیشه هم زنده و جاویدان باقی ماند…”

ببینید

چمتا شنبه 16 خرداد – ژولیت گرکو

چمتا شنبه 16 خرداد – ژولیت گرکو

“صدایی آرام و ترانه‌هایی به معنا مردمی؛ تجربه‌ی یک زندگی پر حادثه و سفری از روزهای فقر و جنگ تا روزگار صلح و ثروت… در این شماره‌ی چمتا دیگر بار به کوچه پس کوچه‌های پاریس سرک کشیده ایم و این بار همراه ژولیت گرکو دختر خوش‌ادای موسیقی مردمی این شهر شده ایم…”

ببینید
برگرد بالا