خانه / چمتا

چمتا

در “چمتا” ضمن دل سپردن به موسیقی، کمی بیشتر با خواننده های بزرگ دنیا آشنا می شیم. از سبک های کاری و ساز های متفاوت میگیم و همین طوراز خاطراتی که از محدوده ی مرزهای زبان و مکان فراتر رفتن . پس شما هم همراه خورجین موسیقی ما باشید، برای همراهی با صلح و آرامش ، شور و هیجان و …

چمتا شنبه ۲۸ فروردین – کاظم الساهر

ghdfkk

در “چمتا” ضمن دل سپردن به موسیقی، کمی بیشتر با خواننده های بزرگ دنیا آشنا می شیم. از سبک های کاری و ساز های متفاوت میگیم و همین طوراز خاطراتی که از محدوده ی مرزهای زبان و مکان فراتر رفتن . پس شما هم همراه خورجین موسیقی ما باشید، برای همراهی با صلح و آرامش ، شور و هیجان و ...

ببینید »

چمتا شنبه ۲۱ فروردین – وان موریسون

bvbbvg

در “چمتا” ضمن دل سپردن به موسیقی، کمی بیشتر با خواننده های بزرگ دنیا آشنا می شیم. از سبک های کاری و ساز های متفاوت میگیم و همین طوراز خاطراتی که از محدوده ی مرزهای زبان و مکان فراتر رفتن . پس شما هم همراه خورجین موسیقی ما باشید، برای همراهی با صلح و آرامش ، شور و هیجان و ...

ببینید »

چمتا شنبه ۱۴ فروردین – سزاریا اوورا

gftrtt

در “چمتا” ضمن دل سپردن به موسیقی، کمی بیشتر با خواننده های بزرگ دنیا آشنا می شیم. از سبک های کاری و ساز های متفاوت میگیم و همین طوراز خاطراتی که از محدوده ی مرزهای زبان و مکان فراتر رفتن . پس شما هم همراه خورجین موسیقی ما باشید، برای همراهی با صلح و آرامش ، شور و هیجان و ...

ببینید »

چمتا شنبه ۷ فروردین – سه سالگی

hjjjj

در “چمتا” ضمن دل سپردن به موسیقی، کمی بیشتر با خواننده های بزرگ دنیا آشنا می شیم. از سبک های کاری و ساز های متفاوت میگیم و همین طوراز خاطراتی که از محدوده ی مرزهای زبان و مکان فراتر رفتن . پس شما هم همراه خورجین موسیقی ما باشید، برای همراهی با صلح و آرامش ، شور و هیجان و ...

ببینید »

چمتا شنبه ۲۹ اسفند – به استقبال بهار

gggfys

در “چمتا” ضمن دل سپردن به موسیقی، کمی بیشتر با خواننده های بزرگ دنیا آشنا می شیم. از سبک های کاری و ساز های متفاوت میگیم و همین طوراز خاطراتی که از محدوده ی مرزهای زبان و مکان فراتر رفتن . پس شما هم همراه خورجین موسیقی ما باشید، برای همراهی با صلح و آرامش ، شور و هیجان و ...

ببینید »

چمتا شنبه ۸ اسفند – مرور فصل یازدهم

ttete

«در این شماره‌ی انجامین فصل یازدهم بنا داریم تا با مرور چمتاهای فصل گذشته؛ ضمن ورق زدن دوباره‌ی خاطرات‌مان، آماده‌ی بهار دلنشینی شویم که از قرار آخرین فصل چمتا در این هیات سه ساله است و بنا داره که معبری باشه به سوی چمتایی تازه که از تابستان آتی آغاز خواهد شد و بنا کرده‌است که ‌های بزرگ و تاثیر ...

ببینید »

چمتا شنبه ۱ اسفند – املیا رودریگویز

iuiuio

«بوی دریا، طعم سفر و هجرت و خیال سرزمین‌های دور، شوکت ملاحان روزگار پیش و صدای ناله‌ی دلنشین عشاق؛ اینها همه در ترانه‌هایی همیشه سبز و ماندگار که با صدای جادویی املیا رودریگویز در گوش تاریخ زمزمه شدند؛ در این شماره‌ی چمتا به پرتغال سفر کرده‌ایم و همراه صدای قدرتمند «ملکه‌ی فادو» برگه‌های تاریخ معاصر این سرزمین را ورقی دوباره ...

ببینید »

چمتا شنبه ۲۴ بهمن – داینا واشنگتن

ggd

«دیگر از فرزندان رنج و محنت بود که توانست در عمر کوتاهش فاصله‌ی هیچ تا قلل شهرت و محبوبیت را طی کند، در این شماره‌ی چمتا باز هم از موسیقی قدرتمند سیاهان مهاجر گفته‌ایم و این بار به زندگی کوتاه اما پر بار داینا واشنگتن ملکه‌ی موسیقی جاز رسیده‌ایم.»

ببینید »