برگ نخست / چمتا

آرشیو برنامه: چمتا

ثبت نام کنید

در “چمتا” ضمن دل سپردن به موسیقی، کمی بیشتر با خواننده های بزرگ دنیا آشنا می شیم. از سبک های کاری و ساز های متفاوت میگیم و همین طوراز خاطراتی که از محدوده ی مرزهای زبان و مکان فراتر رفتن . پس شما هم همراه خورجین موسیقی ما باشید، برای همراهی با صلح و آرامش ، شور و هیجان و …

چمتا شنبه 29 فروردین – میلوا

چمتا شنبه 29 فروردین – میلوا

“صدایی قدرتمند و صمیمی و جان دادن به نواهای آشنا؛ در آثار موسیقیایی زن سرخ موسیقی مردمی ایتالیا. در یکصد و دومین شماره چمتا دیگر بار به قاره‌ی سبز رسیده‌ایم و این بار از میلوا گفته ایم؛ هم او که با صدای غرنده‌اش در میان مردم و مطبوعات با نام «پلنگ گورو» نامیده می شد…”

ببینید

چمتا شنبه 22 فروردین – پری کومو

چمتا شنبه 22 فروردین – پری کومو

دیگر از اصحاب موسیقی آرام و بی‌دغدغه بود و نمونه‌ای مثالی از زندگی سالم برای اهل هنر، صاحب ترانه‌های فراوان همیشه سبز و مردی از جنس روزهای خوب نه چندان دور… در این شماره‌ی چمتا احوال یکی دیگر از ایتالیایی‌های مهاجر را در نظر آورده‌ایم و بعد از فرانک سیناترا و دین مارتین؛ این بار از پری کومو گفته ایم…

ببینید

چمتا – ویژه برنامه یکصدمین شماره

چمتا – ویژه برنامه یکصدمین شماره

در “چمتا” ضمن دل سپردن به موسیقی، کمی بیشتر با خواننده های بزرگ دنیا آشنا می شیم. از سبک های کاری و ساز های متفاوت میگیم و همین طوراز خاطراتی که از محدوده ی مرزهای زبان و مکان فراتر رفتن . پس شما هم همراه خورجین موسیقی ما باشید، برای همراهی با صلح و آرامش ، شور و هیجان و ...

ببینید

چمتا شنبه 8 فروردین – ری چارلز

چمتا شنبه 8 فروردین – ری چارلز

“صدایی آشنا و صمیمی و روح دادن به تمامی سبک‌های موسیقیایی؛ در هنر و زندگی ری چارلز آمریکایی؛ در این شماره‌ی چمتا آثار و احوال آقای نابغه را از سر گذرانده‌ایم هم او که از جانب دوست و دشمن؛ برترین استعداد راه پیدا کرده به دنیای صحنه شمرده می شد…”

ببینید

چمتا شنبه 1 فروردین – بهاریه

چمتا شنبه 1 فروردین – بهاریه

“بهار… وقت زندگی دوباره‌ی طبیعت. وقت زایش و سرمستی. وقت جهان پرخروش و زمین پر ز جوش و وقت دلهای شاد بنوش… در این شماره‌ی چمتا همزمانی با فصل بهار را بهانه کرده‌ایم تا از حضور این جشن در ترانه و موسیقی دنیا بگوییم و با لطافت ترانه‌های بهاری جانی تازه کنیم…”  

ببینید

چمتا شنبه 23 اسفند – طلال مداح

چمتا شنبه 23 اسفند – طلال مداح

“سرزمین آفتاب‌های سوزان و بیابان‌های بی‌آخر، سرزمین قبیله‌های فراوان و نواهایی از جنس کوچ و شب و صحرا… در این شماره‌ی چمتا دیگر‌ بار به مشرق زمین سفر کرده ایم و همراه صدای طلال مداح، روز و روزگار موسیقی عربستان را در نظر آورده ایم…”

ببینید

چمتا شنبه 16 اسفند – دالی پارتون

چمتا شنبه 16 اسفند – دالی پارتون

“چهره‌ای زیبا و صدایی صمیمی و تجربه‌ی یک عمر زندگی بر روی صحنه… در این شماره‌ی چمتا، از دالی پارتون، بانوی موسیقی محلی آمریکا گفته‌ایم؛ هم او که از کودکی تا به امروز ملکه‌ی صحنه‌ها بوده و تجربیات فراوانی در زمینه‌های متفاوت هنری کسب کرده… ”

ببینید
برگرد بالا