برگ نخست / چمتا

آرشیو برنامه: چمتا

در “چمتا” ضمن دل سپردن به موسیقی، کمی بیشتر با خواننده های بزرگ دنیا آشنا می شیم. از سبک های کاری و ساز های متفاوت میگیم و همین طوراز خاطراتی که از محدوده ی مرزهای زبان و مکان فراتر رفتن . پس شما هم همراه خورجین موسیقی ما باشید، برای همراهی با صلح و آرامش ، شور و هیجان و …

چمتا شنبه 23 آبان – مرور فصل دهم

چمتا شنبه 23 آبان – مرور فصل دهم

«ده فصل و صد وسی برنامه، خاطرات بسیار دلنشین یک رفاقت دو جانبه که با شما و در کنار شما شکل گرفت بر بستری از کلمه و نوا و دنیایی از تصاویر به یادماندنی… در این مدت با هم برگه‌های تاریخ معاصر را ورق زدیم، از جنبش‌ها و انقلاب‌های اجتماعی گفتیم، از رقص و شادی و بی خیالی قصه کردیم ...

ببینید

چمتا شنبه ۱۶ آبان – لوچو باتیستی

چمتا شنبه ۱۶ آبان – لوچو باتیستی

در “چمتا” ضمن دل سپردن به موسیقی، کمی بیشتر با خواننده های بزرگ دنیا آشنا می شیم. از سبک های کاری و سازهای متفاوت میگیم و همین طور از خاطراتی که از محدوده ی مرزهای زبان و مکان فراتر رفتن . پس شما هم همراه خورجین موسیقی ما باشید، برای همراهی با صلح و آرامش، شور و هیجان و …

ببینید

چمتا شنبه ۹ آبان – ترانه های پاییزی

چمتا شنبه ۹ آبان – ترانه های پاییزی

پاییز، فصلی که به تکثر رنگ و زیبایی شهره شده و صد البته یاد و خاطره‌ی عشق‌های عبورکرده هم… در حال و هوای این روزهای پاییزی، برنامه‌ی این هفته ی چمتا را به ترانه‌هایی اختصاص داده‌ایم که از حال و هوای این فصل نشانه دارند و یادآور جلوه‌ای از این فصل هزار صورت‌اند.

ببینید

چمتا شنبه 2 آبان – ماجده الرومی

چمتا شنبه 2 آبان – ماجده الرومی

«یک زیبایی تام و تمام شرقی و یک صدای سراسر تاریخ و شور و زندگی… در این شماره‌ی چمتا دیگر‌ بار به سرزمین‌های کهن مشرق‌زمین سفر کرده‌ایم و این بار از ماجده الرومی بانوی خوش‌صورت لبنان حکایت کرده‌ایم…»

ببینید

چمتا شنبه 25 مهر – روی اوربیسن

چمتا شنبه 25 مهر – روی اوربیسن

در “چمتا” ضمن دل سپردن به موسیقی، کمی بیشتر با خواننده های بزرگ دنیا آشنا می شیم. از سبک های کاری و سازهای متفاوت میگیم و همین طور از خاطراتی که از محدوده ی مرزهای زبان و مکان فراتر رفتن . پس شما هم همراه خورجین موسیقی ما باشید، برای همراهی با صلح و آرامش، شور و هیجان و …

ببینید

چمتا شنبه 18 مهر – باربارا

چمتا شنبه 18 مهر – باربارا

قامتی کشیده و چشمانی هوشیار و تجربه‌ی یک زندگی پر قصه از کوچه پس کوچه‌های تنگ و تاریک ترس و هراس تا راه‌های فراخ و روشن آرامش و شهرت… در این شماره‌ی چمتا سراغ دختر روس‌تبار پاریس را گرفته‌ایم و از باربارا عقاب سیاه موسیقی فرانسه گفته‌ایم…

ببینید

چمتا شنبه 11 مهر – رافائل

چمتا شنبه 11 مهر – رافائل

در “چمتا” ضمن دل سپردن به موسیقی، کمی بیشتر با خواننده های بزرگ دنیا آشنا می شیم. از سبک های کاری و سازهای متفاوت میگیم و همین طور از خاطراتی که از محدوده ی مرزهای زبان و مکان فراتر رفتن . پس شما هم همراه خورجین موسیقی ما باشید، برای همراهی با صلح و آرامش، شور و هیجان و …

ببینید

چمتا شنبه 4 مهر – لوچیانو پاواروتی

چمتا شنبه 4 مهر – لوچیانو پاواروتی

«صدایی به قدرت رودخانه‌ای خروشان و به صلابت باران و ترانه‌هایی همه مایه‌ی فخر و غرور موسیقی… در این شماره‌ی چمتا دیگر بار به خاک سراسر هنر سرزمین رومیان سفر کرده‌ایم و این بار از “لوچیانو پاواروتی” مرد همیشه برقرار موسیقی اوپرایی آن دیار حکایت کرده‌ایم.»

ببینید
برگرد بالا