برگ نخست / چمتا

آرشیو برنامه: چمتا

ثبت نام کنید

در “چمتا” ضمن دل سپردن به موسیقی، کمی بیشتر با خواننده های بزرگ دنیا آشنا می شیم. از سبک های کاری و ساز های متفاوت میگیم و همین طوراز خاطراتی که از محدوده ی مرزهای زبان و مکان فراتر رفتن . پس شما هم همراه خورجین موسیقی ما باشید، برای همراهی با صلح و آرامش ، شور و هیجان و …

چمتا شنبه ۲ خرداد – التون جان

چمتا شنبه ۲ خرداد – التون جان

صدای لطیف و پراحساس و ترانه‌هایی زنده و به‌یادماندنی؛ تجربه‌ی موفقیت‌ها و حواشی پرشمار و حضوری بلند‌مدت در دنیای صحنه… در دومین شماره‌ی فصل نهم، دیگر بار به خاک سبز جزیره رسیده ایم و این بار از «التون جان»، مرد محبوب و پر سر و صدای موسیقی بریتانیا گفته‌ایم…

ببینید

چمتا شنبه 26 اردیبهشت – شارل آزانووار

چمتا شنبه 26 اردیبهشت – شارل آزانووار

«صدای تنور دلنشین و ترانه‌هایی از جنس عشق و مهر و دوستی؛ هفتاد سال زندگی بر روی صحنه و رسیدن به قلل شهرت و محبوبیت؛ اینها همه در زندگی و هنر «شارل آزانووار» مرد با وقار و نجیب موسیقی مردمی فرانسه …»

ببینید

چمتا شنبه 12 اردیبهشت – مرور فصل هشتم

چمتا شنبه 12 اردیبهشت – مرور فصل هشتم

“خورجین پر از صدا و خاطره‌ی ما، با این برنامه هشتمین فصل عمرش را هم پشت سر می گذاره و روزگار حضورش در خانه های شما را از دو سال هم بیشتر می کنه. دو سالی که با انبوهی از خاطرات دور و نزدیک سپری شد و روزگاری که با تمنای صلح و آرامش، صرف عشق و نوا و ترانه ...

ببینید

چمتا شنبه 5 اردیبهشت – ورده الجزایریه

چمتا شنبه 5 اردیبهشت – ورده الجزایریه

” صدایش انگار مرهمی بود بر زخم های پیاپی وطنش و جلوه ای دیگر از شعر کهنسال عرب. در دوازهمین شماره ی فصل هشتم، دیگر بار به سرزمین های آشنا سفر کرده ایم و این بار از ورده الجزایریه دختر خوش صدای موسیقی الجزایر گفته ایم….”

ببینید

چمتا شنبه 29 فروردین – میلوا

چمتا شنبه 29 فروردین – میلوا

“صدایی قدرتمند و صمیمی و جان دادن به نواهای آشنا؛ در آثار موسیقیایی زن سرخ موسیقی مردمی ایتالیا. در یکصد و دومین شماره چمتا دیگر بار به قاره‌ی سبز رسیده‌ایم و این بار از میلوا گفته ایم؛ هم او که با صدای غرنده‌اش در میان مردم و مطبوعات با نام «پلنگ گورو» نامیده می شد…”

ببینید

چمتا شنبه 22 فروردین – پری کومو

چمتا شنبه 22 فروردین – پری کومو

دیگر از اصحاب موسیقی آرام و بی‌دغدغه بود و نمونه‌ای مثالی از زندگی سالم برای اهل هنر، صاحب ترانه‌های فراوان همیشه سبز و مردی از جنس روزهای خوب نه چندان دور… در این شماره‌ی چمتا احوال یکی دیگر از ایتالیایی‌های مهاجر را در نظر آورده‌ایم و بعد از فرانک سیناترا و دین مارتین؛ این بار از پری کومو گفته ایم…

ببینید

چمتا – ویژه برنامه یکصدمین شماره

چمتا – ویژه برنامه یکصدمین شماره

در “چمتا” ضمن دل سپردن به موسیقی، کمی بیشتر با خواننده های بزرگ دنیا آشنا می شیم. از سبک های کاری و ساز های متفاوت میگیم و همین طوراز خاطراتی که از محدوده ی مرزهای زبان و مکان فراتر رفتن . پس شما هم همراه خورجین موسیقی ما باشید، برای همراهی با صلح و آرامش ، شور و هیجان و ...

ببینید
برگرد بالا