گلگشت

ghfgha

گلگشت یکشنبه ۲۶ دی

میهمان حسین حجازی در این شماره از گلگشت دکتر عباس میلانی هستند. با ما همراه باشید و گلگشت را با دوستان و آشنایان خود نیز به اشتراک بگذارید.

ببینید »
hjjsjss

گلگشت یکشنبه ۱۹ دی

در این شماره از گلگشت به میزبانی حسین حجازی به گفتگو با دکتر شاهین فاطمی می پردازیم. با ما همراه باشید و گلگشت را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

ببینید »
ghiiu

گلگشت یکشنبه ۱۲ دی

در این شماره از گلگشت به میزبانی حسین حجازی به گفتگو با دکتر کاظم علمداری می پردازیم. با ما همراه باشید و گلگشت را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

ببینید »
bhdh

گلگشت یکشنبه ۵ دی

میهمان امروز حسین حجازی در گلگشت دکتر فریدون مبشری هستند که با ایشان به گفتگو پیرامون بحران آب و مدیریت و برنامه ریزی منابع آب می پردازیم. با ما همراه باشید و گلگشت را با دوستان ...

ببینید »
byyui

گلگشت یکشنبه 28 آذر

میهمان حسین حجازی در این شماره از گلگشت آقای دکتر عباس میلانی هستند. با ما همراه باشید و گلگشت را با دوستان و آشنایان خود نیز به اشتراک بگذارید.

ببینید »
gfghaja

گلگشت یکشنبه ۱۴ آذر

میهمان امروز حسین حجازی در گلگشت دکتر منصور فرهنگ هستند. با ما همراه باشید و گلگشت را با دوستان و آشنایان خود نیز به اشتراک بگذارید.

ببینید »
iuyyui

گلگشت یکشنبه ۷ آذر

در این شماره از گلگشت به میزبانی حسین حجازی به گفتگو با دکتر کاظم علمداری می پردازیم. با ما همراه باشید و گلگشت را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

ببینید »
tytty

گلگشت یکشنبه ۳۰ آبان

میهمان امروز حسین حجازی در گلگشت دکتر علی نیری هستند که در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا. با ما همراه باشید و گلگشت را با دوستان و آشنایان خود نیز ...

ببینید »