گلگشت

گلگشت یکشنبه 22 تیر

همراه با حسین حجازی در این شماره از گلگشت گفتگویی داریم با آقای دکتر عباس میلانی. با ما همراه باشید و گلگشت را با دوستان خود نیز به اشتراک بگذارید. منتظر شنیدن نظرات شما در ارتباط ...

ببینید »

گلگشت یکشنبه 15 تیر

میهمان حسین حجازی در این شماره از گلگشت دکتر منصور فرهنگ هستند. با ما همراه باشید و گلگشت را با دوستان و آشنایان خود نیز به اشتراک بگذارید.

ببینید »

گلگشت یکشنبه 8 تیر

میهمان حسین حجازی در این شماره از گلگشت آقای فیروز فیروزنیا (پژوهشگر) هستند. با ما همراه باشید و گلگشت را با دوستان و آشنایان خود نیز به اشتراک بگذارید.

ببینید »

گلگشت یکشنبه 1 تیر

میهمان حسین حجازی در این شماره از گلگشت آقای دکتر عبدالرحیم احمدی هستند. با ما همراه باشید و گلگشت را با دوستان و آشنایان خود نیز به اشتراک بگذارید.

ببینید »

گلگشت یکشنبه 25 خرداد

میهمان حسین حجازی در این شماره از گلگشت آقایان ایرج مصداقی (فعال سیاسی) و کاظم علمداری (جامعه شناس) هستند. با ما همراه باشید و گلگشت را با دوستان و آشنایان خود نیز به اشتراک بگذارید.

ببینید »

گلگشت یکشنبه 18 خرداد

همراه با حسین حجازی در این شماره از گلگشت گفتگویی خواهیم داشت با آقایان دکتر علیرضا اکبری (استاد اقتصاد) و منصور فرهنگ (تحلیلگر سیاسی). با ما همراه باشید و گلگشت را با دوستان خود نیز به ...

ببینید »

گلگشت یکشنبه ۱۱ خرداد

همراه با حسین حجازی در این شماره از گلگشت گفتگویی داریم با آقای دکتر عباس میلانی و نگاهی خواهیم داشت به مهمترین رویدادها و موضوعات روز. با ما همراه باشید و گلگشت را با دوستان خود ...

ببینید »

گلگشت یکشنبه ۴ خرداد

همراه با حسین حجازی در این شماره از گلگشت گفتگویی داریم با آقایان ایرج مصداقی و منصور فرهنگ و نگاهی خواهیم داشت به مهمترین رویدادها و موضوعات روز. با ما همراه باشید و گلگشت را با ...

ببینید »