001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

گلگشت

گلگشت یکشنبه 26 مهر

میهمان حسین حجازی در این شماره از گلگشت آقای ایرج مصداقی نویسنده، فعال حقوق بشر و زندانی سابق سیاسی هستند. با ما همراه باشید و این برنامه را با دیگران به اشتراک بگذارید و دیدگاه های ...

ببینید »

گلگشت یکشنبه 19 مهر

میهمان حسین حجازی در این شماره از گلگشت آقای مهندس “حسن شریعتمداری” هستند. با ما همراه باشید و گلگشت را با دوستان و آشنایان خود نیز به اشتراک بگذارید.

ببینید »

گلگشت یکشنبه 12 مهر

میهمان حسین حجازی در این شماره از گلگشت آقای دکتر عباس میلانی هستند. با ما همراه باشید و گلگشت را با دوستان و آشنایان خود نیز به اشتراک بگذارید.

ببینید »

گلگشت یکشنبه 5 مهر

میهمان حسین حجازی در این شماره از گلگشت آقای مهدی جلالی تحلیلگر سیاسی هستند. با ما همراه باشید و گلگشت را با دوستان و آشنایان خود نیز به اشتراک بگذارید.

ببینید »

گلگشت یکشنبه 29 شهریور

میهمان حسین حجازی در این شماره از گلگشت دکتر منصور فرهنگ خواهند بود. با ما به گلگشت بیایید و دوستان دیگر خود را نیز دعوت نمایید.

ببینید »

گلگشت یکشنبه 22 شهریور

میهمان حسین حجازی در این شماره از گلگشت آقای مهندس حسن شریعتمداری هستند. با ما همراه باشید و گلگشت را با دوستان و آشنایان خود نیز به اشتراک بگذارید.

ببینید »

گلگشت یکشنبه 15 شهریور

میهمان حسین حجازی در این شماره از گلگشت آقای “مسعود نقره کار” هستند. با ما همراه باشید و گلگشت را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید.

ببینید »

گلگشت یکشنبه 8 شهریور

میهمان حسین حجازی در این شماره از گلگشت آقای دکتر “حسن منصور” هستند. با ما همراه باشید و نظرات خود را در ارتباط با این برنامه با دیگر دوستان خود نیز به اشتراک بگذارید.

ببینید »