گلگشت

گلگشت یکشنبه ۱۲ اردیبهشت

همراه با حسین حجازی در این شماره از گلگشت گفتگویی داریم با آقای عباس میلانی . با ما همراه باشید و گلگشت را با دوستان خود نیز به اشتراک بگذارید. منتظر شنیدن نظرات شما در ارتباط ...

ببینید »

گلگشت یکشنبه 5 اردیبهشت

همراه با حسین حجازی در این شماره از گلگشت گفتگویی داریم با آقای منصور فرهنگ (تحلیلگر سیاسی). با ما همراه باشید و گلگشت را با دوستان خود نیز به اشتراک بگذارید. منتظر شنیدن نظرات شما در ...

ببینید »

گلگشت یکشنبه ۲۹ فروردین

همراه با حسین حجازی در این شماره از گلگشت گفتگویی داریم با آقایان بهروز بیات و منصور فرهنگ. با ما همراه باشید و گلگشت را با دوستان خود نیز به اشتراک بگذارید. منتظر شنیدن نظرات شما ...

ببینید »

گلگشت یکشنبه ۲۲ فروردین

همراه با حسین حجازی در این شماره از گلگشت گفتگویی داریم با آقای عباس میلانی (مدیر گروه ایران شناسی دانشگاه استنفورد). با ما همراه باشید و گلگشت را با دوستان خود نیز به اشتراک بگذارید. منتظر ...

ببینید »

گلگشت یکشنبه 15 فروردین

همراه با حسین حجازی در این شماره از گلگشت گفتگویی داریم با آقای کاظم علمداری (جامعه شناس). با ما همراه باشید و گلگشت را با دوستان خود نیز به اشتراک بگذارید. منتظر شنیدن نظرات شما در ...

ببینید »

گلگشت یکشنبه 8 فروردین

همراه با حسین حجازی در این شماره از گلگشت گفتگویی داریم با آقای منصور فرهنگ (تحلیلگر سیاسی). با ما همراه باشید و گلگشت را با دوستان خود نیز به اشتراک بگذارید. منتظر شنیدن نظرات شما در ...

ببینید »

گلگشت یکشنبه 1 فروردین

همراه با حسین حجازی در این شماره از گلگشت گفتگویی داریم با دکتر عباس میلانی. با ما همراه باشید و گلگشت را با دوستان خود نیز به اشتراک بگذارید. منتظر شنیدن نظرات شما در ارتباط با ...

ببینید »

گلگشت یکشنبه 24 اسفند

همراه با حسین حجازی در این شماره از گلگشت گفتگویی داریم با آقای ایرج مصداقی (فعال سیاسی). با ما همراه باشید و گلگشت را با دوستان خود نیز به اشتراک بگذارید. منتظر شنیدن نظرات شما در ...

ببینید »