001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

گلگشت

گلگشت یکشنبه ۲۲ آذر

همراه با حسین حجازی در این شماره از گلگشت به گفتگو با خانم نوشین معینی کرمانشاهی فرزند زنده یاد رحیم معینی کرمانشاهی شاعر و ترانه سرای گرانمایه ایرانی می پردازیم. با ما همراه شوید و نظرات ...

ببینید »

گلگشت یکشنبه 15 آذر

میهمان حسین حجازی در این شماره از گلگشت آقای دکتر حسن منصور هستند. با ما به گلگشت بیایید و دوستان خود را نیز در این سفر به همراه بیاورید

ببینید »

گلگشت یکشنبه 8 آذر

میهمان حسین حجازی در این شماره از گلگشت آقای مهندس حسن شریعتمداری هستند. با ما همراه باشید و دوستان خود را نیز به گلگشت دعوت نمایید.

ببینید »

گلگشت یکشنبه 1 آذر

میهمان حسین حجازی در این شماره از گلگشت آقای دکتر عباس میلانی هستند. با ما همراه باشید و گلگشت را با دوستان و آشنایان خود نیز به اشتراک بگذارید.

ببینید »

گلگشت یکشنبه ۲۴ آبان

همراه با حسین حجازی در این شماره از گلگشت به گفتگو با جناب استاد “ایرج پزشکزاد” خالق “دائی جان ناپلئون” یکی از شاهکارهای ادبی ایران می پردازیم و همچنین نگاهی خواهیم داشت به نمایشنامه کمدی جدید ...

ببینید »

گلگشت یکشنبه ۱۷ آبان

میهمان امروز حسین حجازی در گلگشت آقای دکتر منصور فرهنگ هستند. با ما همراه باشید و گلگشت را با دوستان و آشنایان خودنیز به اشتراک بگذارید.

ببینید »

گلگشت یکشنبه 10 آبان

میهمان حسین حجازی در این شماره از گلگشت آقای دکتر عباس میلانی هستند. با ما همراه باشید و گلگشت را با دوستان و آشنایان خود نیز به اشتراک بگذارید.

ببینید »

گلگشت یکشنبه 3 آبان

میهمان امروز حسین حجازی در گلگشت آقای دکتر منصور فرهنگ هستند. با ما همراه باشید و گلگشت را با دوستان و آشنایان خودنیز به اشتراک بگذارید.

ببینید »