زنگ سلامت

gfgaaa

زنگ سلامت دوشنبه ۲۷ دی

شما را به دیدن هشتاد و نهمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم. در این برنامه به آرتروز زانو در افراد مسن می پردازیم. با ما همراه ...

ببینید »
ghsiii

زنگ سلامت دوشنبه ۲۰ دی

شما را به دیدن هشتاد و هشتمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم. در این بخش از برنامه نگاهی خواهیم داشت به مشکلات جسمی در بزرگسالان و ...

ببینید »
ghjaa

زنگ سلامت دوشنبه ۱۳ دی

شما را به دیدن هشتاد و هفتمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم. در این بخش از برنامه به ادامه مبحث فیزیوتراپی برای حل مشکلات معلولین می ...

ببینید »
rtetr

زنگ سلامت دوشنبه ۶ دی

شما را به دیدن هشتاد و ششمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم. در این بخش از برنامه به فیزیوتراپی برای حل مشکلات معلولین می پردازیم. با ...

ببینید »
hdhhs

زنگ سلامت دوشنبه ۲۹ آذر

شما را به دیدن هشتاد و پنجمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم. در این بخش از برنامه می پردازیم به روش های فیزیوتراپی در ایران. با ...

ببینید »
ysyuwa

زنگ سلامت دوشنبه ۲۲ آذر

شما را به دیدن هشتاد و چهارمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم. در این بخش از برنامه می پردازیم به وظایف خود بیمار برای بهبود بیماری. با ...

ببینید »
fghyyy

زنگ سلامت دوشنبه ۱۵ آذر

شما را به دیدن هشتاد و سومین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم. در این بخش از برنامه می پردازیم به میزان فعالیت بدنی در زمان جراحت ...

ببینید »
ghsgs

زنگ سلامت دوشنبه ۸ آذر

شما را به دیدن هشتاد و دومین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم. با ما همراه شوید و نظرات خود را در ارتباط با این برنامه برای ...

ببینید »