زنگ سلامت

sfuiwi

زنگ سلامت دوشنبه ۸ خرداد

شما را به دیدن صد و چهارمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم. با ما همراه شوید و نظرات خود را در ارتباط با این برنامه برای ...

ببینید »
hsowo

زنگ سلامت دوشنبه ۱ خرداد

شما را به دیدن صد و سومین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم. در این برنامه به جراحات و بیماری های ناشی از مشاغل کاری می پردازیم. ...

ببینید »
sppoo

زنگ سلامت دوشنبه ۲۵ اردیبهشت

شما را به دیدن صد و دومین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم. در این برنامه به بررسی سند حقوق بیمار در فیزیوتراپی می پردازیم. با ما ...

ببینید »
008541411

زنگ سلامت دوشنبه ۱۸ اردیبهشت

شما را به دیدن صد و یکمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم. در این برنامه به مکمل های دارویی که جوانان به میزان زیادی از آن استفاده ...

ببینید »
soooioi

زنگ سلامت دوشنبه ۲۸ فروردین

شما را به دیدن صدمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم. در این برنامه به نحوه استفاده صحیح و راه رفتن با عصا می پردازیم. با ما ...

ببینید »
shhsiia

زنگ سلامت دوشنبه ۲۱ فروردین

شما را به دیدن نود و نهمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم. در این برنامه به مباحث التهاب ران، بورسیت تروکانتر و درمان فیزیوتراپی می پردازیم. ...

ببینید »
gsgoo

زنگ سلامت دوشنبه ۱۴ فروردین

شما را به دیدن نود و هشتمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم. در این برنامه به فیزیوتراپی و طب سوزنی می پردازیم. با ما همراه شوید ...

ببینید »
fsgag

زنگ سلامت دوشنبه ۷ فروردین

شما را به دیدن نود و هفتمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم. در این برنامه به تاثیرات فیزیوتراپی مدرن در سلامت مردم می پردازیم. با ما ...

ببینید »