زنگ سلامت

soooioi

زنگ سلامت دوشنبه ۲۸ فروردین

شما را به دیدن صدمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم. در این برنامه به نحوه استفاده صحیح و راه رفتن با عصا می پردازیم. با ما ...

ببینید »
shhsiia

زنگ سلامت دوشنبه ۲۱ فروردین

شما را به دیدن نود و نهمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم. در این برنامه به مباحث التهاب ران، بورسیت تروکانتر و درمان فیزیوتراپی می پردازیم. ...

ببینید »
gsgoo

زنگ سلامت دوشنبه ۱۴ فروردین

شما را به دیدن نود و هشتمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم. در این برنامه به فیزیوتراپی و طب سوزنی می پردازیم. با ما همراه شوید ...

ببینید »
fsgag

زنگ سلامت دوشنبه ۷ فروردین

شما را به دیدن نود و هفتمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم. در این برنامه به تاثیرات فیزیوتراپی مدرن در سلامت مردم می پردازیم. با ما ...

ببینید »
dhha

زنگ سلامت دوشنبه ۳۰ اسفند

شما را به دیدن نود و ششمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم. با ما همراه شوید و نظرات خود را در ارتباط با این برنامه برای ...

ببینید »
ggsbab

زنگ سلامت دوشنبه ۲۳ اسفند

شما را به دیدن نود و پنجمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم. در این برنامه به رابطه فیزیوتراپیست و پزشک با بیمار می پردازیم. با ما همراه ...

ببینید »
shjjjwj

زنگ سلامت دوشنبه ۲ اسفند

شما را به دیدن نود و چهارمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم. در این برنامه به سلامت جسمی و روحی در سنین نوجوانی می پردازیم. با ...

ببینید »
sghgha

زنگ سلامت دوشنبه ۲۵ بهمن

شما را به دیدن نود و سومین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم. با ما همراه شوید و نظرات خود را در ارتباط با این برنامه برای ...

ببینید »