زنگ سلامت

زنگ سلامت دوشنبه 24 مرداد 1401

در سیصد و هفدهمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) نگاهی خواهیم داشت به بیماری آسیب دیسک در ستون فقرات در ناحیه گردن. با ما همراه شوید و نظرات خود ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه 10 مرداد 1401

در سیصد و شانزدهمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) اشاره ای خواهیم داشت به دوم مرداد روز ملی فیزیوتراپی و به فواید، مدیریت و نحوه پیاده روی با آرتروز ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه 27 تیر 1401

در سیصد و پانزدهمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) به درمان و مدیریت دیسک کمر با فیزیوتراپی خواهیم پرداخت. با ما همراه شوید و نظرات خود را در ارتباط ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه 13 تیر 1401

در سیصد و چهاردهمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) به قدردانی از زحمات کادر درمان و پیشگیری و مدیریت آرتروز خواهیم پرداخت. با ما همراه شوید و نظرات خود ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه 6 تیر 1401

در سیصد و سیزدهمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) به پاسخ به سوالات شما خواهیم پرداخت. با ما همراه شوید و نظرات خود را در ارتباط با این برنامه ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۱

در سیصد و دوازدهمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) به پایان موفقیت آمیز یک ماه پیاده روی روزانه در طی #کارزار 10000 قدم در روز خواهیم پرداخت. با ما ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۱

در سیصد و یازدهمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) به بررسی فواید پیاده روی در (کارزار 10000 قدم در روز) و آسیب کف پا خواهیم پرداخت. با ما همراه ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۱

در سیصد و دهمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) به بررسی فواید پیاده روی در (کارزار 10000 قدم در روز) خواهیم پرداخت. با ما همراه شوید و نظرات خود ...

ببینید »