زنگ سلامت

زنگ سلامت دوشنبه ۹ اسفند

در سیصد و یکمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) به مدیریت زانوی پرانتزی با تمرین های فیزیوتراپی خواهیم پرداخت. با ما همراه شوید و نظرات خود را در ارتباط ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۲۵ بهمن

در سیصد امین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) به مدیریت زانوی ضربدری با تمرین های فیزیوتراپی خواهیم پرداخت. با ما همراه شوید و نظرات خود را در ارتباط با ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۱۸ بهمن

در دویست و نود و نهمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) نگاهی به سی و دومین گنگره سالیانه انجمن فیزیوتراپی ایران و لزوم دانش بیشتر آحاد مردم از این ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۱۱ بهمن

در دویست و نود و هشتمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) به پاسخ به پرسش های شما عزیزان خواهیم پرداخت. با ما همراه شوید و نظرات خود را در ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۲۷ دی

در دویست و نود و هفتمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) به پاسخ به پرسش های شما عزیزان خواهیم پرداخت. با ما همراه شوید و نظرات خود را در ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۲۰ دی

در دویست و نود و ششمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) به پیشگیری و درمان آسیب های ناشی از زندگی ماشینی با استفاده از تمرین های فیزیوتراپی در زمان ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۱۳ دی

در دویست و نود و پنجمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) به تعریف فیزیوتراپی خواهیم پرداخت. با ما همراه شوید و نظرات خود را در ارتباط با این برنامه ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۲۹ آذر

در دویست و نود و چهارمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) به شاهنامه خوانی استاد محمد یگانه به مناسبت شب یلدا خواهیم پرداخت. با ما همراه شوید و نظرات ...

ببینید »