زنگ سلامت

زنگ سلامت دوشنبه 19 تیر 1402

سیصد و پنجاه و یکمین برنامه به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست): درمان و رفع گودی و قوس پایین کمر با تمرینات و توصیه های فیزیوتراپی

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه 5 تیر 1402

سیصد و چهل و نهمین برنامه به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست): پایان چالش یک ماه پیاده روی سلامت در #کارزار-10000-قدم-در-روز در گفتگو با خانم طیبه مهربانی و خانم دکتر گلاله توکلی.

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه 29 خرداد 1402

سیصد و چهل و هشتمین برنامه به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست): تکنیک ها و توصیه های مهم برای مدیریت پیاده روی در #کارزار-10000-قدم-در-روز

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه 15 خرداد 1402

سیصد و چهل و هفتمین برنامه به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست): نگاهی به دو هفته اول #کارزار-10000-قدم-در-روز با تصاویر پیاده روی شما از نقاط مختلف دنیا

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه 1 خرداد 1402

سیصد و چهل و پنجمین برنامه به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست): شروع #کارزار-10000-قدم-در-روز با تمرینات نرمشی قبل و کششی بعد از پیاده روی، اول تا آخر خردادماه 1402

ببینید »