زنگ سلامت

زنگ سلامت دوشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۱

در سیصد و نهمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) به بررسی فواید پیاده روی در مصاحبه با دکتر کامران توکل (کارزار 10000 قدم در روز) خواهیم پرداخت. با ما ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

در سیصد و هشتمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) به کارزار ده هزار قدم در روز و شواهد علمی تاثیرات پیاده روی بر سلامتی خواهیم پرداخت. با ما همراه ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱

در سیصد و هفتمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) به بحث و بررسی استاندارد تعویض مفصل ران، زانو و شانه خواهیم پرداخت. با ما همراه شوید و نظرات خود ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۱

در سیصد و ششمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) به پاسخ به سوالات شما خواهیم پرداخت. با ما همراه شوید و نظرات خود را در ارتباط با این برنامه ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۱

در سیصد و پنجمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) به کارزار ورزشی انجمن فیزیوتراپی بریتانیا خواهیم پرداخت. با ما همراه شوید و نظرات خود را در ارتباط با این ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۱ فروردین ۱۴۰۱

در سیصد و چهارمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) به چگونگی ارتقاء سلامتی خواهیم پرداخت. با ما همراه شوید و نظرات خود را در ارتباط با این برنامه برای ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۲۳ اسفند

در سیصد و سومین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) به پاسخ به سئوالات شما خواهیم پرداخت. با ما همراه شوید و نظرات خود را در ارتباط با این برنامه ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۱۶ اسفند

در سیصد و دومین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) به فیزیو تراپی بیماری های اسکلتی خواهیم پرداخت. با ما همراه شوید و نظرات خود را در ارتباط با این ...

ببینید »