زنگ سلامت

زنگ سلامت دوشنبه ۲۲ آذر

در دویست و نود و سومین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) به بیماری فیبرومیالژیا خواهیم پرداخت. با ما همراه شوید و نظرات خود را در ارتباط با این برنامه ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۱۵ آذر

در دویست و نود و دومین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) به روز جهانی معلولین و بررسی مشکلات آنها خواهیم پرداخت. با ما همراه شوید و نظرات خود را ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۱ آذر

در دویست و نود و یکمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) به گفتگو با استاد محمد یگانه در ارتباط با آسیب های ناشی از نوازندگی دوتار خواهیم پرداخت. با ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۱۷ آبان

در دویست و نودمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) به پرسش و پاسخ به سوالات شما خواهیم پرداخت. با ما همراه شوید و نظرات خود را در ارتباط با ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۱۰ آبان

در دویست و هشتاد و نهمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) به نحوه درست اسکوات یا نشستن و برخاستن و اثرات مفید آن در فیزیوتراپی برای درمان آسیب ها ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۲۶ مهر

در دویست و هشتاد و هشتمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) به گفتگو با دکتر کامران توکل خواهیم نشست و به مبحث آرتروز زانو خواهیم پرداخت. با ما همراه ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۱۹ مهر

در دویست و هشتاد و هفتمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) به مبحث تمرین های ورزشی برای سالمندان و جلوگیری از افتادن خواهیم پرداخت. با ما همراه شوید و ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۱۲ مهر

در دویست و هشتاد و ششمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) به مبحث مدیریت و درمان کمردرد و سیاتیک با متد مکنزی خواهیم پرداخت. با ما همراه شوید و ...

ببینید »