زنگ سلامت

زنگ سلامت دوشنبه ۲۸ فروردین

شما را به دیدن صدمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم. در این برنامه به نحوه استفاده صحیح و راه رفتن با عصا می پردازیم. با ما ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۲۱ فروردین

شما را به دیدن نود و نهمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم. در این برنامه به مباحث التهاب ران، بورسیت تروکانتر و درمان فیزیوتراپی می پردازیم. ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۱۴ فروردین

شما را به دیدن نود و هشتمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم. در این برنامه به فیزیوتراپی و طب سوزنی می پردازیم. با ما همراه شوید ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۷ فروردین

شما را به دیدن نود و هفتمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم. در این برنامه به تاثیرات فیزیوتراپی مدرن در سلامت مردم می پردازیم. با ما ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۳۰ اسفند

شما را به دیدن نود و ششمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم. با ما همراه شوید و نظرات خود را در ارتباط با این برنامه برای ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۲۳ اسفند

شما را به دیدن نود و پنجمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم. در این برنامه به رابطه فیزیوتراپیست و پزشک با بیمار می پردازیم. با ما همراه ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۲ اسفند

شما را به دیدن نود و چهارمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم. در این برنامه به سلامت جسمی و روحی در سنین نوجوانی می پردازیم. با ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۲۵ بهمن

شما را به دیدن نود و سومین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم. با ما همراه شوید و نظرات خود را در ارتباط با این برنامه برای ...

ببینید »