نگاه

نگاه برنامه ایست متفاوت با میزبانی علیرضا میبدی که در آن با دید و نگاهی متفاوت به تحلیل اخبار و رویدادهای سیاسی اجتماعی می پردازیم.

نگاه جمعه 25 خرداد 1403

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگو با آقای دکتر حسام نوذری خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و نظرات خود را در ...

ببینید »

نگاه جمعه 18 خرداد 1403

در این شماره از برنامه همراه با علیرضا میبدی، نگاهی خواهیم داشت به انتخابات پارلمانی در اتحادیه اروپا و حمایت از جنبش زن،زندگی،آزادی. با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید ...

ببینید »

نگاه جمعه 11 خرداد 1403

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگو با آقای منشه امیر – تحلیلگر سیاسی خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و نظرات خود ...

ببینید »

نگاه جمعه 28 اردیبهشت 1403

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگو با آقای فواد پاشایی – دبیرکل حزب مشروطه ایران خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و ...

ببینید »

نگاه جمعه 21 اردیبهشت 1403

در این شماره از برنامه همراه با علیرضا میبدی، نگاهی خواهیم داشت به تظاهرات اخیر در آمریکا و اروپا و سرنوشت آینده ایران. با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید ...

ببینید »

نگاه جمعه 7 اردیبهشت 1403

در این شماره از برنامه همراه با علیرضا میبدی، نگاهی خواهیم داشت به اعتراضات در شهرهای مختلف جهان به حکم اعدام توماج صالحی. با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید ...

ببینید »

نگاه جمعه 31 فروردین 1403

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگو با خانم نگین راغ – خبرنگار خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و نظرات خود را ...

ببینید »

نگاه جمعه 24 فروردین 1403

در این شماره از برنامه همراه با علیرضا میبدی، نگاهی خواهیم داشت به آزار و سرکوب بهائیان در ایران توسط جمهوری اسلامی. با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و ...

ببینید »