نگاه

نگاه برنامه ایست متفاوت با میزبانی علیرضا میبدی که در آن با دید و نگاهی متفاوت به تحلیل اخبار و رویدادهای سیاسی اجتماعی می پردازیم.

نگاه چهارشنبه 2 اسفند 1402

در این شماره از برنامه همراه با علیرضا میبدی، نگاهی خواهیم داشت به لابی های جمهوری اسلامی در خارج از کشور و انزوای حکومت آخوندی در جامعه بین الملل. با ما همراه باشید و نگاه را ...

ببینید »

نگاه جمعه 27 بهمن 1402

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگو با آقای دکتر مسعود نقره کار خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و نظرات خود را ...

ببینید »

نگاه چهارشنبه 25 بهمن 1402

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگو با آقای حامد محمدی – خبرنگار خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و نظرات خود را ...

ببینید »

نگاه جمعه 13 بهمن 1402

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگو با آقای محمد حیدری خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و نظرات خود را در ارتباط ...

ببینید »

نگاه چهارشنبه 11 بهمن 1402

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگو با آقای عرفان قانعی فرد – کارشناس مسایل خاورمیانه خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و ...

ببینید »

نگاه جمعه 6 بهمن 1402

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگو با آقای شهرام آرین – پژوهشگر ایران‌شناسی خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و نظرات خود ...

ببینید »

نگاه چهارشنبه 4 بهمن 1402

در این شماره از برنامه همراه با علیرضا میبدی، نگاهی خواهیم داشت به اعدام ها در ایران و ایجاد نفرت در جهان، اثرات آن بر مذهب و باورهای مردم و هدف نظام حفظ حکومت علی خامنه ...

ببینید »

نگاه جمعه 29 دی 1402

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگو با آقای عرفان قانعی فرد – کارشناس مسایل خاورمیانه خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و ...

ببینید »