نگاه

نگاه برنامه ایست متفاوت با میزبانی علیرضا میبدی که در آن با دید و نگاهی متفاوت به تحلیل اخبار و رویدادهای سیاسی اجتماعی می پردازیم.

نگاه چهارشنبه 5 مهر 1402

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگو با آقای دکتر مسعود نقره کار خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و نظرات خود را ...

ببینید »

نگاه چهارشنبه 29 شهریور 1402

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگو با خانم دنیا زیرکساری خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و نظرات خود را در ارتباط ...

ببینید »

نگاه جمعه 24 شهریور 1402

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی، در بخش اول برنامه به گفتگو با آقای بیژن کیان و در ادامه به گفتگو با خانم دنیا زیرکساری و آقای محمدرضا نمازی خواهیم پرداخت. با ما ...

ببینید »

نگاه چهارشنبه 15 شهریور 1402

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگو با خانم نغمه جاه (نقاش و فعال اجتماعی) و آقای دکتر حسام نوذری (پژوهشگر) خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان ...

ببینید »

نگاه چهارشنبه 8 شهریور 1402

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به سالگرد قتل مهسا امینی و جنبش زن، زندگی، آزادی خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و نظرات ...

ببینید »

نگاه جمعه 3 شهریور 1402

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به بخش دوم گفتگو با آقای مایکل پیمان کید – وکیل خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و ...

ببینید »

نگاه چهارشنبه 1 شهریور 1402

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگو با آقای مایکل پیمان کید – وکیل خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و نظرات خود ...

ببینید »

نگاه جمعه 27 امرداد 1402

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگو با آقای دکتر حسام نوذری خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و نظرات خود را در ...

ببینید »