نگاه

نگاه برنامه ایست متفاوت با میزبانی علیرضا میبدی که در آن با دید و نگاهی متفاوت به تحلیل اخبار و رویدادهای سیاسی اجتماعی می پردازیم.

نگاه جمعه ۹ آبان

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگو با آقای حامد محمدی روزنامه نگار خواهیم پرداخت . با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و نظرات خود ...

ببینید »

نگاه چهارشنبه ۷ آبان

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگو با آقای دکتر مسعود نقره کار خواهیم پرداخت . با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و نظرات خود ...

ببینید »

نگاه دوشنبه ۵ آبان

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگو با آقای حامد محمدی روزنامه نگار خواهیم پرداخت . با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و نظرات خود ...

ببینید »

نگاه جمعه ۲ آبان

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگو با آقای نیک یکانی کارشناس اقتصاد خواهیم پرداخت . با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و نظرات خود ...

ببینید »

نگاه چهارشنبه ۳۰ مهر

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به ادامه گفتگو با خانم نگین راغ و دکتر علی نیری خواهیم پرداخت . با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید ...

ببینید »

نگاه دوشنبه ۲۸ مهر

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگو با خانم نگین راغ و دکتر علی نیری خواهیم پرداخت . با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و ...

ببینید »

نگاه جمعه ۲۵مهر

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگو با آقای نیک یکانی خواهیم پرداخت . با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و نظرات خود را در ...

ببینید »

نگاه چهارشنبه ۲۳مهر

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به ادامه گفتگو با آقای دکتر مصطفی دانش خبر نگار ارشد خواهیم پرداخت . با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید ...

ببینید »