نگاه

نگاه برنامه ایست متفاوت با میزبانی علیرضا میبدی که در آن با دید و نگاهی متفاوت به تحلیل اخبار و رویدادهای سیاسی اجتماعی می پردازیم.

نگاه چهارشنبه 20 اردیبهشت 1402

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگو با خانم نگین راغ خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و نظرات خود را در ارتباط ...

ببینید »

نگاه جمعه 15 اردیبهشت 1402

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگو با آقای دکتر مسعود نقره کار خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و نظرات خود را ...

ببینید »

نگاه چهارشنبه 13 اردیبهشت 1402

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگو با خانم مرجان کی پور – فعال حقوق بشر خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و ...

ببینید »

نگاه جمعه 8 اردیبهشت 1402

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگو با آقای حسن خیاط باشی خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و نظرات خود را در ...

ببینید »

نگاه چهارشنبه 6 اردیبهشت 1402

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگو با خانم نگین راغ خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و نظرات خود را در ارتباط ...

ببینید »

نگاه جمعه 1 اردیبهشت 1402

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگو با آقای دکتر بهمن مقصودلو – پژوهشگر سینما خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و نظرات ...

ببینید »

نگاه چهارشنبه 30 فروردین 1402

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگو با آقای عرفان قانعی فرد – کارشناس مسایل خاورمیانه خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و ...

ببینید »

نگاه چهارشنبه 23 فروردین 1402

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگو با آقای دکتر رضا مریدی خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و نظرات خود را در ...

ببینید »