نگاه

نگاه برنامه ایست متفاوت با میزبانی علیرضا میبدی که در آن با دید و نگاهی متفاوت به تحلیل اخبار و رویدادهای سیاسی اجتماعی می پردازیم.

نگاه دوشنبه ۱۰ شهریور

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگوبا آقای حامد محمدی روزنامه نگار خواهیم پرداخت . با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و نظرات خود را ...

ببینید »

نگاه جمعه ۷ شهریور

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگو با آقای مسعود اسکندری خواهیم پرداخت . با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و نظرات خود را در ...

ببینید »

نگاه چهارشنبه ۵ شهریور

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگو با آقای دکتر فریبرز حدائق دانشمند ارشد سازمان فضانوردی امریکا خواهیم پرداخت . با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به اشتراک ...

ببینید »

نگاه دوشنبه ۳ شهریور

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگو با آقای علیرضا نادر خواهیم پرداخت . با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و نظرات خود را در ...

ببینید »

نگاه جمعه ۳۱ امرداد

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگو با آقای دکتر حسام نوذری خواهیم پرداخت . با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و نظرات خود را ...

ببینید »

نگاه چهارشنبه ۲۹ امرداد

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگو با آقای اردوان مفید خواهیم پرداخت . با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و نظرات خود را در ...

ببینید »

نگاه دوشنبه ۲۷ امرداد

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگو با آقای سعید محاسب اقتصاد دان خواهیم پرداخت . با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و نظرات خود ...

ببینید »

نگاه جمعه ۲۴ امرداد

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگو با آقای دکتر قاسم بیات کارشناس نفت خواهیم پرداخت . با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و نظرات ...

ببینید »