نگاه

نگاه برنامه ایست متفاوت با میزبانی علیرضا میبدی که در آن با دید و نگاهی متفاوت به تحلیل اخبار و رویدادهای سیاسی اجتماعی می پردازیم.

نگاه جمعه 5 خرداد 1402

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگو با خانم ها آناهیتا احمدی و آریا دهداری خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و نظرات ...

ببینید »

نگاه چهارشنبه 3 خرداد 1402

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگو با خانم ها آناهیتا احمدی و آریا دهداری خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و نظرات ...

ببینید »

نگاه جمعه 29 اردیبهشت 1402

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به نظرسنجی پیرامون جنبش انقلابی مردم در داخل و خارج از ایران خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید ...

ببینید »

نگاه چهارشنبه 27 اردیبهشت 1402

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگو با آقای دکتر حسام نوذری خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و نظرات خود را در ...

ببینید »

نگاه جمعه 22 اردیبهشت 1402

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگو با خانم ها مریم معمار صادقی و نگین راغ خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و ...

ببینید »

نگاه چهارشنبه 20 اردیبهشت 1402

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگو با خانم نگین راغ خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و نظرات خود را در ارتباط ...

ببینید »

نگاه جمعه 15 اردیبهشت 1402

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگو با آقای دکتر مسعود نقره کار خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و نظرات خود را ...

ببینید »

نگاه چهارشنبه 13 اردیبهشت 1402

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگو با خانم مرجان کی پور – فعال حقوق بشر خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و ...

ببینید »