نگاه

نگاه برنامه ایست متفاوت با میزبانی علیرضا میبدی که در آن با دید و نگاهی متفاوت به تحلیل اخبار و رویدادهای سیاسی اجتماعی می پردازیم.

نگاه چهارشنبه 5 بهمن 1401

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگو با خانم نغمه جاه (نقاش و گرافیست) و آقای دکتر حسام نوذری خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به ...

ببینید »

نگاه جمعه 30 دی 1401

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگو با خانم نغمه جاه (نقاش و گرافیست) و آقای دکتر حسام نوذری خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به ...

ببینید »

نگاه چهارشنبه 28 دی 1401

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگو با آقای دکتر مسعود نقره کار خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و نظرات خود را ...

ببینید »

نگاه جمعه 23 دی 1401

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگو با آقای دکتر حسام نوذری خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و نظرات خود را در ...

ببینید »

نگاه چهارشنبه 21 دی 1401

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگو با خانم لیسا دفتری – سردبیر اخبار خارجی فاکس نیوز خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید ...

ببینید »

نگاه جمعه 16 دی 1401

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگو با آقای عرفان قانعی فرد – کارشناس مسایل خاورمیانه خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و ...

ببینید »

نگاه دوشنبه 12 دی 1401

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگو با خانم لیسا دفتری – سردبیر اخبار خارجی فاکس نیوز خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید ...

ببینید »

نگاه چهارشنبه 7 دی 1401

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگو با آقای حامد محمدی – خبرنگار خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و نظرات خود را ...

ببینید »