نگاه

نگاه برنامه ایست متفاوت با میزبانی علیرضا میبدی که در آن با دید و نگاهی متفاوت به تحلیل اخبار و رویدادهای سیاسی اجتماعی می پردازیم.

نگاه چهارشنبه 27 دی 1402

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگو با آقای دکتر مسعود نقره کار خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و نظرات خود را ...

ببینید »

نگاه جمعه 22 دی 1402

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگو با آقای دکتر حسام نوذری خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و نظرات خود را در ...

ببینید »

نگاه چهارشنبه 20 دی 1402

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگو با آقای شهرام آرین فیزیکدان و ایرانشناس خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و نظرات خود ...

ببینید »

نگاه جمعه 15 دی 1402

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگو با آقای عرفان قانعی فرد – کارشناس مسایل خاورمیانه خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و ...

ببینید »

نگاه چهارشنبه 13 دی 1402

در این شماره از برنامه همراه با علیرضا میبدی، نگاهی خواهیم داشت به واکنش نواندیشان دینی به سخنان اخیر علی خامنه ای (ادعای حرف زدن خدا از زبان او). با ما همراه باشید و نگاه را ...

ببینید »

نگاه چهارشنبه 6 دی 1402

در این شماره از برنامه همراه با علیرضا میبدی، نگاهی خواهیم داشت به تاثیر جنبش زن،زندگی،آزادی بر جامعه و شکست جمهوری اسلامی، و ارتش خصوصی روحانیت برای سرکوب مردم ایران. با ما همراه باشید و نگاه ...

ببینید »

نگاه جمعه 1 دی 1402

در این شماره از برنامه همراه با علیرضا میبدی نگاهی خواهیم داشت به گزارشی ار تشکیل گروه های حزب اسلامی در آلمان و دیگر کشورهای اروپایی. با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود ...

ببینید »

نگاه چهارشنبه 29 آذر 1402

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگو با آقای فرشاد اصل (کارشناس رهبری) پیرامون مقوله رهبری خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و ...

ببینید »