نگاه

نگاه برنامه ایست متفاوت با میزبانی علیرضا میبدی که در آن با دید و نگاهی متفاوت به تحلیل اخبار و رویدادهای سیاسی اجتماعی می پردازیم.

نگاه جمعه 2 تیر 1402

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگو با آقای علیرضا کیانی خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و نظرات خود را در ارتباط ...

ببینید »

نگاه چهارشنبه 31 خرداد 1402

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگو با آقای فرهاد منصوریان خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و نظرات خود را در ارتباط ...

ببینید »

نگاه جمعه 26 خرداد 1402

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگو با آقای عرفان قانعی فرد – کارشناس مسایل خاورمیانه خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و ...

ببینید »

نگاه چهارشنبه 24 خرداد 1402

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگو با آقای علیرضا کیانی خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و نظرات خود را در ارتباط ...

ببینید »

نگاه جمعه 19 خرداد 1402

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگو با آقای دکتر مسعود نقره کار خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و نظرات خود را ...

ببینید »

نگاه چهارشنبه 10 خرداد 1402

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگو با دکتر حسام نوذری خواهیم پرداخت و همچنین نگاهی خواهیم داشت به گفتگوی دکتر حسام نوذری با خانم ماه منیر مولایی راد مادر زنده یاد ...

ببینید »

نگاه جمعه 5 خرداد 1402

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگو با خانم ها آناهیتا احمدی و آریا دهداری خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و نظرات ...

ببینید »