نگاه

نگاه برنامه ایست متفاوت با میزبانی علیرضا میبدی که در آن با دید و نگاهی متفاوت به تحلیل اخبار و رویدادهای سیاسی اجتماعی می پردازیم.

نگاه چهار شنبه۱۳ فروردین

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگو با آقای دکترحسام نوذری می پردازیم. با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و نظرات خود را در ارتباط ...

ببینید »

نگاه دوشنبه۱۱ فروردین

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگو با آقای حامد محمدی روزنامه نگار می پردازیم. با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و نظرات خود را ...

ببینید »

نگاه جمعه ۸ فروردین

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگو با خانم نگین راغ و آقای دکترعلی نیری می پردازیم. با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و نظرات ...

ببینید »

نگاه چهارشنبه۶ فروردین

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگو با آقای دکترحسام نوذری می پردازیم. با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و نظرات خود را در ارتباط ...

ببینید »

نگاه دوشنبه ۴ فروردین

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگو با آقای دکتر قاسم بیات متخصص در زمینه نفت و انرژی می پردازیم. با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به اشتراک ...

ببینید »

نگاه دوشنبه 26 اسفند

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگو با آقای دکتر علی نیری و خانم نگین راغ می پردازیم. با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و ...

ببینید »

نگاه جمعه۲۳ اسفند

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگو با آقای دکتر محسن سازگارا می پردازیم. با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و نظرات خود را در ...

ببینید »

نگاه جمعه۱۶ اسفند

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگو با آقای دکتر کاظم علمداری می پردازیم. با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و نظرات خود را در ...

ببینید »