دهکده جهانی

در اينسو و آنسوي دهكده جهاني، برنامه ايست از فريدا صبا، شامل مطالب متنوع در زمينه هاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي كه به مسائل و رويداد هاي مختلف جهان بخصوص در ارتباط با ايران و ايرانيان مي پردازد. دكتر فريدا صبا،كه در رشته هاي روزنامه نگاري، حقوق و راديو تلويزيون در آمريكا تحصيل كرده، با ديدي متفاوت مسائل مطرح شده در رسانه هاي را مورد بررسي قرار ميدهد و هدف اين برنامه را، شناخت بيشتر ايرانيان از مسايل و چالش هاي زندگي يكديگر و رويدا هاي مهم در اينسو آنسو ميداند.

دهکده جهانی سه شنبه ۲۳ دی

همراه با فریدا صبا در این برنامه سری به اینسو و آنسوی دهکده جهانی می زنیم و به گفتگو با آقای دکتر علی اکبر مهدی استاد جامعه شناسی دانشگاه کالیفرنیا می پردازیم. با ما همراه شوید ...

ببینید »

دهکده جهانی سه شنبه 25 آذر

همراه با فریدا صبا در این برنامه سری به اینسو و آنسوی دهکده جهانی می زنیم و به گفتگو با آقای جف کافمن فیلمساز در ارتباط با خانم نسرین ستوده می پردازیم. با ما همراه شوید ...

ببینید »

دهکده جهانی سه شنبه ۱۸ آذر

همراه با فریدا صبا در این برنامه سری به اینسو و آنسوی دهکده جهانی می زنیم و به گفتگو با دکتر علی اکبر مهدی استاد جامعه شناسی می پردازیم. با ما همراه شوید و دیدگاه های ...

ببینید »

دهکده جهانی سه شنبه ۴ آذر

همراه با فریدا صبا در این برنامه سری به اینسو و آنسوی دهکده جهانی می زنیم و به گفتگو با دکتر هومن فخیمی وکیل دعاوی می پردازیم. با ما همراه شوید و دیدگاه های خود را ...

ببینید »

دهکده جهانی سه شنبه ۲۰ آبان

همراه با فریدا صبا در این برنامه سری به اینسو و آنسوی دهکده جهانی می زنیم و به گفتگو با دکتر مایکل کاظمی وکیل دعاوی و متخصص قوانین مهاجرت می پردازیم. با ما همراه شوید و ...

ببینید »

دهکده جهانی سه شنبه ۶ آبان

همراه با فریدا صبا در این برنامه سری به اینسو و آنسوی دهکده جهانی می زنیم و به گفتگو با دکتر هومن فخیمی تحلیلگر سیاسی و وکیل دعاوی می پردازیم. با ما همراه شوید و دیدگاه ...

ببینید »

دهکده جهانی سه شنبه ۲۲ مهر

همراه با فریدا صبا در این برنامه سری به اینسو و آنسوی دهکده جهانی می زنیم و به گفتگو با دکتر ناناز پیرنیا روان شناس و مغز درمانگر می پردازیم. با ما همراه شوید و دیدگاه ...

ببینید »

دهکده جهانی سه شنبه ۸ مهر

همراه با فریدا صبا در این برنامه سری به اینسو و آنسوی دهکده جهانی می زنیم و به گفتگو با دکتر سیروس مشکی-وکیل دعاوی می پردازیم. با ما همراه شوید و دیدگاه های خود را در ...

ببینید »