دهکده جهانی

در اينسو و آنسوي دهكده جهاني، برنامه ايست از فريدا صبا، شامل مطالب متنوع در زمينه هاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي كه به مسائل و رويداد هاي مختلف جهان بخصوص در ارتباط با ايران و ايرانيان مي پردازد. دكتر فريدا صبا،كه در رشته هاي روزنامه نگاري، حقوق و راديو تلويزيون در آمريكا تحصيل كرده، با ديدي متفاوت مسائل مطرح شده در رسانه هاي را مورد بررسي قرار ميدهد و هدف اين برنامه را، شناخت بيشتر ايرانيان از مسايل و چالش هاي زندگي يكديگر و رويدا هاي مهم در اينسو آنسو ميداند.

دهکده جهانی سه شنبه ۱۸ آبان

همراه با فریدا صبا در این برنامه سری به اینسو و آنسوی دهکده جهانی می زنیم و نگاهی خواهیم داشت به انتخابات در آمریکا. با ما همراه شوید و دیدگاه های خود را در ارتباط با ...

ببینید »

دهکده جهانی سه شنبه ۴ آبان

همراه با فریدا صبا در این برنامه سری به اینسو و آنسوی دهکده جهانی می زنیم و به گفتگو با دکتر هومن فخیمی ( وکیل دادگاه های آمریکا و تحلیلگر سیاسی) می پردازیم پیرامون مبحث انتخابات ...

ببینید »

دهکده جهانی سه شنبه ۲۷ مهر

همراه با فریدا صبا در این برنامه سری به اینسو و آنسوی دهکده جهانی می زنیم و به گفتگو با آقای فیروز فرمانفرماییان ( نقاش، موسیقیدان و آرشیتکت) ساکن جنوب اسپانیا می پردازیم. با ما همراه ...

ببینید »

دهکده جهانی سه شنبه ۲۰ مهر

همراه با فریدا صبا در این برنامه سری به اینسو و آنسوی دهکده جهانی می زنیم و به گفتگو با خانم کیان کاتوزیان نویسنده و کوشنده سیاسی در پاریس می پردازیم. با ما همراه شوید و ...

ببینید »

دهکده جهانی سه شنبه ۶ مهر

همراه با فریدا صبا در این برنامه سری به اینسو و آنسوی دهکده جهانی می زنیم و به گفتگو با دکتر نیره توحیدی پروفسور دانشگاه ایالتی کالیفرنیا و مدیر دپارتمان مطالعات خاورمیانه و اسلامی می پردازیم ...

ببینید »

دهکده جهانی سه شنبه ۲۳ شهریور

همراه با فریدا صبا در این برنامه به ادامه گفتگو با آقای ابوالحسن بنی صدر نخستین رییس جمهور ایران می پردازیم. با ما همراه شوید و دیدگاه های خود را پیرامون موضوعات مطرح شده در این ...

ببینید »

دهکده جهانی سه شنبه ۹ شهریور

همراه با فریدا صبا در این برنامه سری به اینسو و آنسوی دهکده جهانی می زنیم و به گفتگو با آقای ابوالحسن بنی صدر نخستین رییس جمهور ایران می پردازیم و نگاهی خواهیم داشت به رویدادهای ...

ببینید »

دهکده جهانی سه شنبه ۲۹ تیر

همراه با فریدا صبا در این برنامه سری به اینسو و آنسوی دهکده جهانی می زنیم و به گفتگو با آقای مایکل کاظمی وکیل دادگاه های آمریکا و تحلیلگر سیاسی می پردازیم و نگاهی خواهیم داشت ...

ببینید »