دهکده جهانی سه شنبه ۲۹ تیر

همراه با فریدا صبا در این برنامه سری به اینسو و آنسوی دهکده جهانی می زنیم و به گفتگو با آقای مایکل کاظمی وکیل دادگاه های آمریکا و تحلیلگر سیاسی می پردازیم و نگاهی خواهیم داشت به مسایل حقوقی و انتخابات در آمریکا. با ما همراه شوید و دیدگاه های خود را پیرامون موضوعات مطرح شده در این برنامه برای ما ارسال نمایید.

یوتیوب دانلود