مرغ سحر

مرغ سحر – قسمت هفتاد – سه شنبه ۱۲ آذر

در این برنامه همراه با فرامرز فروزنده سری خواهیم زد به مهمترین رویدادهای سیاسی و اجتماعی ایران و جهان. شما را به دیدن گفتگو با آقای دکتر مهرداد درویش پور فعال و تحلیلگر سیاسی دعوت می ...

ببینید »