مرغ سحر

مرغ سحر – قسمت شصت و سه – سه شنبه 23 مهر

در این برنامه همراه با فرامرز فروزنده سری خواهیم زد به مهمترین رویدادهای سیاسی و اجتماعی ایران و جهان. میهمان برنامه خانم گلاله شرفکندی عضو شورای گذار میباشند. مرغ سحر را با دوستان و آشنایان خود ...

ببینید »

مرغ سحر – قسمت شصت و دو – سه شنبه 16 مهر

در این برنامه همراه با فرامرز فروزنده سری خواهیم زد به مهمترین رویدادهای سیاسی و اجتماعی ایران و جهان. میهمان برنامه آقای دکتر کاوه موسوی حقوقدان ارشد و داور بین المللی لاهه، همچنین عضو مشاور حقوقی ...

ببینید »

مرغ سحر – قسمت شصت و یک – سه شنبه 9 مهر

در این برنامه همراه با فرامرز فروزنده سری خواهیم زد به مهمترین رویدادهای سیاسی واجتماعی ایران و جهان. میهمان برنامه آقای دکتر منصور فرهنگ (استاد دانشگاه – فعال حقوق بشر) هستند. با ما همراه باشید و ...

ببینید »

مرغ سحر – قسمت شصت – سه شنبه 2 مهر

در این برنامه همراه با فرامرز فروزنده سری خواهیم زد به مهمترین رویدادهای سیاسی واجتماعی ایران و جهان. میهمان برنامه آقای بهروز بیات (کارشناس بین المللی انرژی اتمی) هستند. با ما همراه باشید و مرغ سحر ...

ببینید »