مرغ سحر

مرغ سحر قسمت صد و بیست- سه شنبه ۱۸ آذر

در این برنامه همراه با فرامرز فروزنده سری خواهیم زد به مهمترین رویدادهای سیاسی و اجتماعی ایران و جهان. و همچنین به گفتگو با آقای بهروز بیات مشاور و کارشناس سابق سازمان انرژی اتمی خواهیم نشست. ...

ببینید »