اندیشکده

اندیشکده سه شنبه ۲۸ فروردین

در شانزدهمین بخش از سری مجموعه اندیشکده به میزبانی دکتر محسن سازگارا، به سراغ دومین بخش از سخنرانی محمدعلی همایون , اقتصاددان، تاریخ‌نگار، کاوشگر علوم سیاسی و منتقد ادبی می رویم. با ما همراه شوید و نظرات خود ...

ببینید »

اندیشکده سه شنبه ۱۴ فروردین

در پانزدهمین بخش از سری مجموعه اندیشکده به میزبانی دکتر محسن سازگارا، به سراغ محمدعلی همایون , اقتصاددان، تاریخ‌نگار، کاوشگر علوم سیاسی و منتقد ادبی می رویم. با ما همراه شوید و نظرات خود را در ارتباط با این ...

ببینید »

اندیشکده سه شنبه ۲۹ اسفند

در چهاردهمین بخش از سری مجموعه اندیشکده به میزبانی دکتر محسن سازگارا، به سراغ  دو مصاحبه که توسط آقای دکتر احمد رافت روزنامه نگار و محقق سرشناس ایرانی صورت گرفته می رویم. با ما همراه شوید ...

ببینید »

اندیشکده سه شنبه ۱۵ اسفند

در سیزدهمین بخش از سری مجموعه اندیشکده به میزبانی دکتر محسن سازگارا، به سراغ نویسنده نامدار روسی آنتون پاولوویچ چِخوف خواهیم رفت. منتقدان او را مهم‌ترین داستان کوتاه‌نویس برمی‌شمارند و در زمینهٔ نمایش‌ نامه‌ نویسی نیز آثار برجسته‌ای ...

ببینید »

اندیشکده سه شنبه ۱ اسفند

در دوازدهمین بخش از سری مجموعه اندیشکده به میزبانی دکتر محسن سازگارا، شما را دعوت میکنیم به تماشای قسمت دوم سخنرانی دکتر مهدی مظفری. با ما همراه شوید و نظرات خود را در ارتباط با این ...

ببینید »

اندیشکده سه شنبه ۱۷ بهمن

در یازدهمین بخش از سری مجموعه اندیشکده به میزبانی دکتر محسن سازگارا، شما را دعوت میکنیم به تماشای قسمت اول سخنرانی دکتر مهدی مظفری. با ما همراه شوید و نظرات خود را در ارتباط با این ...

ببینید »

اندیشکده سه شنبه ۲۶ دی

در دهمین بخش از سری مجموعه اندیشکده به میزبانی دکتر محسن سازگارا، نگاهی خواهیم داشت بر میزگرد معروفی که سالها پیش بین سه نویسنده و دانشمند سرشناس برگزار شد. با ما همراه شوید و نظرات خود ...

ببینید »

اندیشکده سه شنبه ۱۲ دی

در نهمین بخش از سری مجموعه اندیشکده به میزبانی دکتر محسن سازگارا، نگاهی خواهیم داشت بر یکی از بزرگان ادبیات معاصر ایران، زنده یاد فروغ فرخزاد. همچنین سری خواهیم زد بر سخنرانی بانو فرزانه میلادی استاد ...

ببینید »