پنجره ای رو به خانه پدری

ویژه برنامه ای از دکتر علی رضا نوری زاده که از دوشنبه تا جمعه ساعت 15:30 به وقت لندن ، 19:00 به وقت ایران از تلویزیون ایران فردا تقدیم حضور شما می شود.

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه 9 آبان

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده در سالروز تولد شاهزاده رضا پهلوی همراه با شما خوبان به گفتگو با دکتر قاسم شعله سعدی خواهیم نشست. با ما ...

ببینید »

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه 6 آبان

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان به تحلیل و بررسی انتخابات آمریکا، کرونا و توصیه های رهبری، اظهارات ظریف و دیگر رویدادهای داخلی ...

ببینید »

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه 2 آبان

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان به گفتگو با دو میهمان امروز برنامه آقایان مهندس هوشنگ کردستانی و دکتر رضا حسین بر خواهیم ...

ببینید »