پنجره ای رو به خانه پدری

ویژه برنامه ای از دکتر علی رضا نوری زاده که از دوشنبه تا جمعه ساعت 15:30 به وقت لندن ، 19:00 به وقت ایران از تلویزیون ایران فردا تقدیم حضور شما می شود.

225021254325

پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه 29 دی

درابتدای این شماره از برنامه پنجره روبه خانه پدری نگاهی خواهیم داشت به مقاله اعتراض آمیز آقای جعفری در ارتباط با شرکت میلیونی مردم در تشیع علی اکبر هاشمی رفسنجانی و با شما در این باره ...

ببینید »
22569-9856

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه 28 دی

در ابتدای این شماره از برنامه پنجره ای رو به خانه پدری به واکنش های مختلف مسولین ارشد نظام به موضوع درگذشت علی اکبر هاشمی رفسنجانی خواهیم پرداخت و به صورت ویژه صحبتهای ناطق نوری و ...

ببینید »
55258555

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه 24 دی

در این شماره از برنامه پنجره ای رو به خانه پدری همراه با شما خوبان به گفتگو با میهمان  گرامی برنامه آقای محمد سفریان از همکاران فرهنگی ایران فردا خواهیم نشست .با ما همراه باشید و ...

ببینید »