پنجره ای رو به خانه پدری

ویژه برنامه ای از دکتر علی رضا نوری زاده که از دوشنبه تا جمعه ساعت 15:30 به وقت لندن ، 19:00 به وقت ایران از تلویزیون ایران فردا تقدیم حضور شما می شود.

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه ۱۹ دی

در این شماره ازبرنامه پنجره ای رو به خانه پدری در دوازدهمین روزاز قیام ملت ستم دیده شما را ازخبر کشته شدن دومین مبارززندانی بدست عوامل سرکوبگر امنیتی در زندان، ودستگیری بیش از 3700 نفردر چند ...

ببینید »

پنجره ای رو به خانه پدری دوشنبه ۱۸ دی

در ابتدای این شماره از برنامه پنجره ای روبه خانه پدری به مناسبت سالروزخاموشی جهان پهلوان تختی با شما صحبت خواهیم نمود. در ادامه اشاره ای به بستری شدن آیت الله شاهرودی درآلمان و نقش دکتر ...

ببینید »

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه ۱۵ دی

دراین شماره از برنامه پنجره ای رو به خانه پدری و درنهمین روزاز قیام ملت به پا خواسته سرزمینمان برضد رژیم ریا وتزویرجمهوری ظلم وجورآخوندی همراه با شما خوبان به گفتگو با میهمان عزیز برنامه جناب ...

ببینید »

پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه ۱۳ دی

دراین شماره از برنامه پنجره ای رو به خانه پدری ودرهفتمین روزازقیام ملت دلاورایران زمین در برابررژیم ددمنش جمهوری ظلم و جور به بررسی سخنان علی خامنه ای در باب مرتبط کردن قیام مردم از جان گذشته ...

ببینید »

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه ۱۲ دی

دراین شماره از برنامه پنجره ای رو به خانه پدری و در ششمین روزازجنبش اعتراض آمیز هموطنان دلیرمان در برابر رژیم آخوندی با شما به سخن خواهیم نشست و ازآخرین تحولات و اخبار جاری شما رامطلع ...

ببینید »