پنجره ای رو به خانه پدری

ویژه برنامه ای از دکتر علی رضا نوری زاده که از دوشنبه تا جمعه ساعت 15:30 به وقت لندن ، 19:00 به وقت ایران از تلویزیون ایران فردا تقدیم حضور شما می شود.

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه 20 دی1401

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده، نگاهی خواهیم داشت به مراسم تدفین محمد مهدی کرمی، دلایل آخوندی در ارتباط با اعدام جوانان، گفته های خانم رجبی معلم ...

ببینید »

پنجره ای رو به خانه پدری دوشنبه 19 دی 1401

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده، نگاهی خواهیم داشت به اعدام دو جوان عزیز از دستگیر شدگان در اعتراضات اخیر، تعریف خشونت قانونی توسط علی خامنه ای، ...

ببینید »

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه 13 دی1401

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده، نگاهی خواهیم داشت به سخنان فاطمه مغنیه همسر لبنانی قاسم سلیمانی، آتش زدن تبلیغات حکومتی برای قاسم سلیمانی توسط مردم، سخنان ...

ببینید »

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه 9 دی 1401

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با خانم شهران طبری روزنامه نگار خواهیم نشست، و در ارتباط با رویدادهای مهم روز در ایران و منطقه ...

ببینید »