001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

پنجره ای رو به خانه پدری

ویژه برنامه ای از دکتر علی رضا نوری زاده که از دوشنبه تا جمعه ساعت 15:30 به وقت لندن ، 19:00 به وقت ایران از تلویزیون ایران فردا تقدیم حضور شما می شود.

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه ۲۶ دی

در ابتدای این شماره ازبرنامه پنجره ای رو به خانه پدری به مناسبت سالروزخروج زنده یاد محمد رضا شاه پهلوی از ایران وهمچنین رای اعتماد گرفتن شاپوربختیاراز مجلس با شما به تفصیل به سخن خواهیم نشست. ...

ببینید »

پنجره ای رو به خانه پدری دوشنبه ۲۵ دی

دراین شماره از برنامه پنجره ای رو به خانه پدری با شما از شارلاتان بازی ودروغ پردازی ریا کارانه سران حکومت درعزل مرحوم آیت الله منتظری و انتصاب علی خامنه ای به رهبری تا یاوه سرایی ...

ببینید »

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه ۲۲ دی

در این شماره ازبرنامه پنجره ای رو به خانه پدری همراه با شما خوبان به گفتگو با  میهمان امروز برنامه جناب آقای دکترمنوچهرفرحبخش خواهیم پرداخت و در ارتباط با قیام اعتراضی ملت ستم دیده بر علیه حکومت ...

ببینید »

پنجره ای رو به خانه پدری پنجشنبه ۲۱ دی

در ابتدای این شماره از برنامه پنجره ای رو به خانه پدری نگاهی به اظهارات دکتر مهاجرانی در ارتباط با فیلم منتشر شده اخیر در باب انتخاب علی خامنه ای خواهیم داشت و توضیحاتی تقدیم حضورتان ...

ببینید »

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه ۱۹ دی

در این شماره ازبرنامه پنجره ای رو به خانه پدری در دوازدهمین روزاز قیام ملت ستم دیده شما را ازخبر کشته شدن دومین مبارززندانی بدست عوامل سرکوبگر امنیتی در زندان، ودستگیری بیش از 3700 نفردر چند ...

ببینید »

پنجره ای رو به خانه پدری دوشنبه ۱۸ دی

در ابتدای این شماره از برنامه پنجره ای روبه خانه پدری به مناسبت سالروزخاموشی جهان پهلوان تختی با شما صحبت خواهیم نمود. در ادامه اشاره ای به بستری شدن آیت الله شاهرودی درآلمان و نقش دکتر ...

ببینید »