پنجره ای رو به خانه پدری

ویژه برنامه ای از دکتر علی رضا نوری زاده که از دوشنبه تا جمعه ساعت 15:30 به وقت لندن ، 19:00 به وقت ایران از تلویزیون ایران فردا تقدیم حضور شما می شود.

پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه 29 دی

درابتدای این شماره از برنامه پنجره روبه خانه پدری نگاهی خواهیم داشت به مقاله اعتراض آمیز آقای جعفری در ارتباط با شرکت میلیونی مردم در تشیع علی اکبر هاشمی رفسنجانی و با شما در این باره ...

ببینید »

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه 28 دی

در ابتدای این شماره از برنامه پنجره ای رو به خانه پدری به واکنش های مختلف مسولین ارشد نظام به موضوع درگذشت علی اکبر هاشمی رفسنجانی خواهیم پرداخت و به صورت ویژه صحبتهای ناطق نوری و ...

ببینید »

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه 24 دی

در این شماره از برنامه پنجره ای رو به خانه پدری همراه با شما خوبان به گفتگو با میهمان  گرامی برنامه آقای محمد سفریان از همکاران فرهنگی ایران فردا خواهیم نشست .با ما همراه باشید و ...

ببینید »