پنجره ای رو به خانه پدری

ویژه برنامه ای از دکتر علی رضا نوری زاده که از دوشنبه تا جمعه ساعت 15:30 به وقت لندن ، 19:00 به وقت ایران از تلویزیون ایران فردا تقدیم حضور شما می شود.

پنجره ای رو به خانه پدری دوشنبه ۱۸ بهمن

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به بررسی و تحلیل دادگاه جمشید شارمهد در ایران، سفر رستم قاسمی به آذربایجان، مذاکرات اتمی در وین، اعتصاب و اعتراض ...

ببینید »

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه 15 بهمن

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با آقای حسن شریعتمداری (دبیر کل شورای مدیریت گذار) خواهیم نشست، و در ارتباط با رویدادهای مهم داخلی و ...

ببینید »

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه 8 بهمن

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده، به گفتگو با آقایان هوشنگ کردستانی (از اعضای شورای جبهه ملی ایران) و عیسی خان حاتمی (مدیر مجله ایران مهر) خواهیم ...

ببینید »