از هر درى سخنى

از هر دری سخنی – قسمت صد و هشتاد و هفت

انجمن روزنامه نگاران خارجی یا همان باشگاه مطبوعات، همه ساله در مراسم سالانه و مشترکی با «اتحادیه روزنامه نگاران سینما» جایزه قلم طلایی خود را به یک ژورنالیست خارجی سینما میدهد، امسال اما این انجمن جایزه ...

ببینید »