از هر درى سخنى

از هر درى سخنى – قسمت هشتم

بیست و ششمین سالگرد قتل شاپور بختیار و سروش کتیبه در گورستان مون پارناس ، دو سخنران میهمان و حضور اقای ایرج پزشکزاد که هرسه به روایت راه و کار شاپور بختیار پرداختند

ببینید »

از هر درى سخنى – قسمت هفتم

انجمن توسعه و تجدد در پاریس اخیرا میزبان اقای بهمن چاردهی یکی از اولین همکار ان کیهان چاپ لندن بود تا در سخنان خود به خاطرات نگفته در طول سه دهه بپردازد مدیریت برنامه با خانم ...

ببینید »

از هر درى سخنى – قسمت پنجم

بدنبال نشست هفته قبل انجمن فرهنگ آزاد اینک به بخش دوم ان که اختصاص به سخنرانی خانم وانشا رودبارکی در باره نقاشی ها و باورهایش در همین زمینه توجه بفرمایید.

ببینید »