از هر درى سخنى

از هر درى سخنى – قسمت بیست و دوم

گردهمی برای بزرگ داشت طاهر احمدزاده هِرَوی او متولد ۱۳۰۰ در مشهد، فعال سیاسی ملی-مذهبی و چپ‌گرا و اولین استاندار خراسان پس از انقلاب ۱۳۵۷ است که در دوران حکومت پهلوی و جمهوری اسلامی بارها بازداشت ...

ببینید »