از هر درى سخنى – قسمت چهل و چهار

کافه خیام با اجرا و مدریت الن نقلی

مهمانان: شاهین نجفی

با حضور سونیا و فرشاد

یوتیوب