تفسیر خبر

تفسیر خبر ویژه برنامه ایست از تلویزیون ایران فردا به میزبانی جمشید چالنگی که در آن به بررسی و تحلیل مهمتربن موضوعات روز سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی میپردازیم.این برنامه هر دوشنبه تا جمعه در سه نوبت از تلویزیون ایران فردا پخش میشود. برای مکاتبه مستقیم با جمشید چالنگی اینجا را ببینید.

تفسیر خبر چهارشنبه ۲۱ مهر

امشب در تفسیرخبر: نیمه نخست: پشتوانه تاریخی مردم ایران گفتگو با آقای رافائل کوهن فریمن (تل آویو) نیمه دوم:محاکمه وکیلان معترض و تجمع اعتراضی معلمان کفتگو با خانم پوران ناظمی (تهران) چهارشنبه ۲۱ مهر | ۲۰:۳۰ ...

ببینید »

تفسیر خبر سه شنبه ۲۰ مهر

خشکسالی رو به گسترش در ایران و دادگاه خواستاران محاکمه علی خامنه ای میهمانان: نیمه اول: آقای نامدار بقائی یزدی نیمه دوم: آقای محمدرضا خسروی سه شنبه ۲۰ مهر | ۲۰:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش ...

ببینید »

تفسیر خبر دوشنبه ۱۹ مهر

از اعتراضات گسترده معلمان، تا درگذشت ابوالحسن بنی صدر میهمان: آقای جواد لعل محمدی دوشنبه ۱۹ مهر | ۲۰:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۵ صبح و ۱۳:۳۰

ببینید »

تفسیر خبر جمعه ۱۶ مهر

ایران، اسرائیل و آنچه در منطقه می گذرد میهمانان: آقایان علیرضا نوری زاده و منشه امیر جمعه ۱۶ مهر | ۲۰:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۵ صبح و ۱۳:۳۰

ببینید »

تفسیر خبر پنجشنبه ۱۵ مهر

آیا بنیاد نوبل با علما و حجج اسلام ما لجبازی می کند؟ و خبرهای ویژه دیگر از جمهوری فقیه پنجشنبه ۱۵ مهر | ۲۰:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۵ صبح و ۱۳:۳۰

ببینید »