تفسیر خبر

تفسیر خبر ویژه برنامه ایست از تلویزیون ایران فردا به میزبانی جمشید چالنگی که در آن به بررسی و تحلیل مهمتربن موضوعات روز سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی میپردازیم.این برنامه هر دوشنبه تا جمعه در سه نوبت از تلویزیون ایران فردا پخش میشود. برای مکاتبه مستقیم با جمشید چالنگی اینجا را ببینید.

تفسیر خبر دوشنبه ۱۶تیر

امشب در تفسیر خبر: بخش نخست: کرونا و همزمانی انفجار نطنز در گفتگو با آقای بابک (اصفهان) نیمه دوم: حکومت فقیه و ایرانیان بهائی در گفتگو با آقای ضیاالله میثاقی دوشنبه ۱۶ تیر | ۲۱:۳۰ تهران ...

ببینید »

تفسیر خبر جمعه 13 تیر

ایران: بازیچه روسیه و چین در عرصه بین المللی میهمانان: آقایان علیرضا نوری زاده و عطا هودشتیان جمعه ۱۳ تیر| ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »

تفسیر خبر سه شنبه ۱۰ تیر

امشب در تفسیر خبر: بخش نخست: ایران در دست روسیه و چین میهمان: آقای رضا تقی زاده بخش دوم: جوانان ایران چه می خواهند؟ میهمان: علی (شهروند / مشهد) سه شنبه ۱۰ تیر | ۲۱:۳۰ تهران ...

ببینید »

تفسیر خبر دوشنبه۹ تیر

ایران: از واگذاری کیش به چینی ها تا سرنوشت سرنشینان نفتکش سانچی در گفتگو با آقای علی هریسچی دوشنبه ۹ تیر | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »

تفسیر خبر جمعه 6 تیر

ایران: شکاف عمیق اقتصادی میهمانان: آقایان علیرضا نوری زاده و حسن منصور جمعه ۶ تیر | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »