001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

تفسیر خبر

تفسیر خبر ویژه برنامه ایست از تلویزیون ایران فردا به میزبانی جمشید چالنگی که در آن به بررسی و تحلیل مهمتربن موضوعات روز سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی میپردازیم.این برنامه هر دوشنبه تا جمعه در سه نوبت از تلویزیون ایران فردا پخش میشود. برای مکاتبه مستقیم با جمشید چالنگی اینجا را ببینید.

تفسیر خبر جمعه ۲۱ تیر

آمریکا و حکومت ایران: آیا مذاکراتی در راه است؟ میهمانان: آقایان علیرضا نوری زاده، قاسم شعله سعدی و عباس واحدیان شاهرودی جمعه ۲۸ تیر | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »

تفسیر خبر سه شنبه ۲۵ تیر

سلام ، جمشید چالنگی هستم ودر ساعت پیش رو همراه با شما خوبان نگاهی خواهیم داشت به : تنش بین واشنگتن به کجا رسیده است ؟؟ محمد جواد ظزیف  در نیویورک بسر میبرد و ممنوعیت هایی ...

ببینید »

تفسیر خبر دوشنبه ۲۴ تیر

سلام ، جمشید چالنگی هستم و در ساعت پیش رو با شما خواهم بود و همراه با شما  نگاهی خواهیم داشت به: نقض حقوق انسان ایرانی در جمهوری فقیه در بخش نخست برنامه یکی از امضاء ...

ببینید »

تفسیر خبر جمعه ۲۱ تیر

سلام ، جمشید چالنگی هستم و در ساعت پیش رو با شما خواهم بود و همرا با شما  نگاهی خواهیم داشت به: بحران میان امریکا و ایران محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه حکومت اسلامی میگوید ...

ببینید »

تفسیر خبر چهارشنبه ۱۹ تیر

سلام جمشید چالنگی هستم و در ساعت پیش رو با شما خواهم بود و نگاهی خواهیم داشت به: پیامد های جنگ اقتصادی میان واشنگتن و جنگی که سه ضلع دارد واشنگتن  و حکومت فقیه  و مردم ...

ببینید »