تفسیر خبر

تفسیر خبر ویژه برنامه ایست از تلویزیون ایران فردا به میزبانی جمشید چالنگی که در آن به بررسی و تحلیل مهمتربن موضوعات روز سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی میپردازیم.این برنامه هر دوشنبه تا جمعه در سه نوبت از تلویزیون ایران فردا پخش میشود. برای مکاتبه مستقیم با جمشید چالنگی اینجا را ببینید.

تفسیر خبر دوشنبه 7 فروردین 1402

آیا راه نجات ایران از استنفورد و تورنتو میگذرد؟ میهمانان: خانم سپیده پورآقائی و آقای اشکان یزدچی دوشنبه ۷ فروردین | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »

تفسیر خبر جمعه 4 فروردین 1402

چرا جمهوری اسلامی نخواهد ماند؟ میهمانان: آقایان علیرضا نوری زاده و علیرضا طاهری جمعه ۴ فروردین | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »

تفسیر خبر جمعه 26 اسفند 1401

آیا اسرائیل به تاسیسات اتمی جمهوری اسلامی حمله می کند؟ میهمانان: آقایان علیرضا نوری زاده و منشه امیر جمعه ۲۶ اسفند | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »