تفسیر خبر

تفسیر خبر ویژه برنامه ایست از تلویزیون ایران فردا به میزبانی جمشید چالنگی که در آن به بررسی و تحلیل مهمتربن موضوعات روز سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی میپردازیم.این برنامه هر دوشنبه تا جمعه در سه نوبت از تلویزیون ایران فردا پخش میشود. برای مکاتبه مستقیم با جمشید چالنگی اینجا را ببینید.

5510214782

تفسیر خبر چهارشنبه ۶ اردیبهشت

در تفسیر خبر چهارشنبه شب به میزبانی جمشید چالنگی، نگاهی خواهیم داشت به مهمترین خبرهای روز در عرصه داخلی، منطقه ای و بین المللی در ارتباط با ایران. همچنین به بررسی کارنامه دولت حسن روحانی و ...

ببینید »
66014

تفسیر خبر سه شنبه ۵ اردیبهشت

میهمانان جمشید چالنگی در تفسیر خبر امشب آقایان پرویز دستمالچی و مازیار شکوری هستند. در این شماره به روال همیشه می پردازیم به آنچه در عرصه داخلی در ایران میگذرد و سپس نگاهی خواهیم داشت به ...

ببینید »
hahaa

تفسیر خبر دوشنبه ۴ اردیبهشت

در برنامه دوشنبه شب تفسیر خبر به میزبانی جمشید چالنگی، نگاهی خواهیم داشت به پیامدهای اعلام نام نامزدهای نهایی انتخابات حکومتی در ایران. میهمانان برنامه آقای بهزاد مهرانی فعال سیاسی و آقای سعید قاسمی نژاد پژوهشگر ...

ببینید »
tsyau

تفسیر خبر جمعه ۱ اردیبهشت

در تفسیر خبر جمعه شب نگاهی خواهیم داشت به مهمترین رویدادها در عرصه داخلی، منطقه ای و بین المللی در ارتباط با ایران از جمله انتخابات حکومتی. میهمانان برنامه آقای علیرضا نوری زاده مدیر مرکز پژوهش ...

ببینید »
eggwg

تفسیر خبر چهارشنبه ۳۰ فروردین

در تفسیر خبر چهارشنبه شب به میزبانی جمشید چالنگی، نگاهی خواهیم داشت به مهمترین خبرهای روز در عرصه داخلی، منطقه ای و بین المللی در ارتباط با ایران. همچنین به بررسی کارنامه دولت حسن روحانی و ...

ببینید »
yeiuwy

تفسیر خبر سه شنبه ۲۹ فروردین

در تفسیر خبر سه شنبه شب نگاهی خواهیم داشت به مهمترین رویدادها در عرصه داخلی، منطقه ای و بین المللی در ارتباط با ایران از جمله انتخابات حکومتی. میهمانان برنامه آقای مازیار شکوری فعال سیاسی و ...

ببینید »
6601241

تفسیر خبر جمعه 25 فروردین

در این شماره از تفسیر خبر به ميزباني جمشيد چالنگي نگاهي خواهيم داشت به مهمترین رویدادهای سیاسی به خصوص انتخابات حکومتی در ایران .میهمانان برنامه آقای علیرضا نوری زاده از لندن و آقای مهران براتی از ...

ببینید »