تفسیر خبر

تفسیر خبر ویژه برنامه ایست از تلویزیون ایران فردا به میزبانی جمشید چالنگی که در آن به بررسی و تحلیل مهمتربن موضوعات روز سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی میپردازیم.این برنامه هر دوشنبه تا جمعه در سه نوبت از تلویزیون ایران فردا پخش میشود. برای مکاتبه مستقیم با جمشید چالنگی اینجا را ببینید.

تفسیر خبرسه شنبه ۱ مهر

آیا دروغ نجات دهنده جمهوری اسلامی ست؟ میهمانان: آقایان کوروش زعیم و شروان فشندی سه شنبه ۱ مهر | ۲۰:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »

تفسیر خبر جمعه 28 شهریور

آینده منطقه، آینده جمهوری اسلامی میهمانان: آقایان علیرضا نوری زاده و منشه امیر جمعه ۲۸ شهریور | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »

تفسیر خبر سه شنبه ۲۵ شهریور

امشب در تفسیر خبر: همبستگی ملی، پی آمد قتل نوید افکاری میهمانان: آقایان بهزاد مهرانی و نوید جمشیدی بخش دوم: اسرائیل در جنوب خلیج فارس و انزوای بیشتر جمهوری اسلامی سه شنبه ۲۵ شهریور | ۲۱:۳۰ ...

ببینید »

تفسیر خبر دوشنبه ۲۴ شهریور

قتل نوید افکاری و پی آمدهای آن میهمانان: خانم فاطمه سپهری (مشهد) و آقایان مهدی (تهران) و بابک (اصفهان) دوشنبه ۲۴ شهریور | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »

تفسیر خبر جمعه 21 شهریور

آیا جمهوری اسلامی در عملیات تروریستی ۱۱ سپتامبر نقش داشته است؟ میهمانان: آقایان علیرضا نوری زاده و عطا هودشتیان جمعه ۲۱ شهریور | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »