تفسیر خبر

تفسیر خبر ویژه برنامه ایست از تلویزیون ایران فردا به میزبانی جمشید چالنگی که در آن به بررسی و تحلیل مهمتربن موضوعات روز سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی میپردازیم.این برنامه هر دوشنبه تا جمعه در سه نوبت از تلویزیون ایران فردا پخش میشود. برای مکاتبه مستقیم با جمشید چالنگی اینجا را ببینید.

تفسیر خبر دوشنبه 7 اسفند 1402

نیمه اول: جنگ جمهوری اسلامی و جشن های ایرانی میهمان: مازیار قویدل نیمه دوم: شاهزاده رضا پهلوی و براندازی جمهوری اسلامی میهمان: شاهین نژاد دوشنبه ۷ اسفند | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ ...

ببینید »

تفسیر خبر جمعه 4 اسفند 1402

جمهوری اسلامی: انتخابات بی رونق و سیاست خارجی ورشکسته میهمانان: علیرضا نوری زاده و علیرضا طاهری جمعه ۴ اسفند | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »

تفسیر خبر جمعه 27 بهمن 1402

ایران و منطقه: پیش و پس از انقلاب ۵۷ میهمانان: علیرضا نوری زاده و منشه امیر جمعه ۲۷ بهمن | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »