تفسیر خبر

تفسیر خبر ویژه برنامه ایست از تلویزیون ایران فردا به میزبانی جمشید چالنگی که در آن به بررسی و تحلیل مهمتربن موضوعات روز سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی میپردازیم.این برنامه هر دوشنبه تا جمعه در سه نوبت از تلویزیون ایران فردا پخش میشود. برای مکاتبه مستقیم با جمشید چالنگی اینجا را ببینید.

تفسیر خبردوشنبه ۱۸ فروردین

کرونا: آیا راهی برای یاری رساندن به مردم ایران وجود ندارد؟ میهمانان: آقایان کوروش زعیم و حسن اعتمادی دوشنبه ۱۸ فروردین | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »

تفسیر خبر جمعه 15 فروردین

ایران: کرونا و پیامدهای اقتصادی آن میهمانان: آقایان علیرضا نوری زاده و رضا تقی زاده جمعه ۱۵ فروردین | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »

تفسیر خبر چهارشنبه ۱۳ فروردین

سیزده بدر: دوری از نحس کرونا! میهمانان: خانم فاطمه ملکی و آقای حمید آصفی/ تهران و حمید/اراک چهارشنبه ۱۳ فروردین | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »

تفسیر خبر دوشنبه 11 فروردین

مسئولیت حکومت فقیه در برابر کرونا میهمانان: نیمه اول: آقایان عبدالستار دوشوکی و جلال ایجادی نیمه دوم: آقای محمدرضا حیدری دوشنبه ۱۱ فروردین | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »

تفسیر خبر جمعه 8 فروردین

نوروز غم انگیز در ایران میهمانان: آقایان منوچهر بختیاری و علیرضا نوری زاده جمعه ۸ فروردین | ۲۲:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »