تفسیر خبر

تفسیر خبر ویژه برنامه ایست از تلویزیون ایران فردا به میزبانی جمشید چالنگی که در آن به بررسی و تحلیل مهمتربن موضوعات روز سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی میپردازیم.این برنامه هر دوشنبه تا جمعه در سه نوبت از تلویزیون ایران فردا پخش میشود. برای مکاتبه مستقیم با جمشید چالنگی اینجا را ببینید.

تفسیر خبر سه شنبه 12 اردیبهشت 1402

امشب در تفسیر خبر: نیمه نخست : همدلی با داغ دلان میهمان : آقای یاشار تبریزی نیمه دوم : ۳۲ نماینده مجلس اسرائیل و ادعای باکو میهمان : آقای منشه امیر سه شنبه ۱۲ اردیبهشت | ...

ببینید »

تفسیر خبر دوشنبه 11 اردیبهشت 1402

روز جهانی کارگر: انقلاب بر سر کارگران ایران چه آورد؟ میهمانان: آقایان جمشید اسدی و جهانگیر لقائی دوشنبه ۱۱ اردیبهشت | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »

تفسیر خبر جمعه 8 اردیبهشت 1402

ایران : اکنون و آینده با نگاهی به سفر شاهزاده رضا پهلوی به ایتالیا میهمانان: آقایان علیرضا نوری زاده و مهرداد خوانساری جمعه ۸ اردیبهشت | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ...

ببینید »

تفسیر خبر جمعه 1 اردیبهشت 1402

اهانت مستقیم علی خامنه ای به مردم ایران و پیامدهای سفر شاهزاده رضا پهلوی به اسراییل. میهمانان: آقایان علیرضا نوری زاده و رضا تقی زاده جمعه 1 اردیبهشت | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ...

ببینید »