تفسیر خبر

تفسیر خبر ویژه برنامه ایست از تلویزیون ایران فردا به میزبانی جمشید چالنگی که در آن به بررسی و تحلیل مهمتربن موضوعات روز سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی میپردازیم.این برنامه هر دوشنبه تا جمعه در سه نوبت از تلویزیون ایران فردا پخش میشود. برای مکاتبه مستقیم با جمشید چالنگی اینجا را ببینید.

تفسیر خبر سه شنبه 2 آبان 1402

نیمه نخست: دستگاه قضائی ج.ا و زندانیان سیاسی میهمان: فروغ کنعانی (پژوهشگر علوم اجتماعی / مونیخ) نیمه دوم: آوارگان ایرانی در ترکیه میهمان: سمیه راموز (پناهجو/ ترکیه) سه شنبه ۲ آبان | ۲۱:۳۰ تهران | ایران ...

ببینید »

تفسیر خبر دوشنبه 1 آبان 1402

نیمه نخست: خاورمیانه و تروریسم میهمان: عرفان قانعی فرد نیمه دوم: ویژگی های جامعه مدنی میهمان: مهریار ظفرمهر دوشنبه ۱ آبان | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »

تفسیر خبر جمعه 28 مهر 1402

جنگ حماس و اسرائیل: یک موضوع با چند صورت مسئله! میهمانان: آقایان علیرضا نوری زاده و منشه امیر جمعه ۲۸ مهر | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »

تفسیر خبر دوشنبه 24 مهر 1402

نیمه اول: قتل داریوش مهرجویی و همسرش میهمان: خانم میترا جشنی نیمه دوم: آتش بیاران جنگ فلسطینی ها و اسرائیل میهمان: آقای محمدرضا حیدری ایران فردا ۲۱:۳۰ تهران | بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »

تفسیر خبر جمعه 21 مهر 1402

مسئله فلسطین: آیا راه حلی غیر جنگ نیست؟ میهمانان: آقایان علیرضا نوری زاده و ایرج مصداقی جمعه ۲۱ مهر | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »