تفسیر خبر

تفسیر خبر ویژه برنامه ایست از تلویزیون ایران فردا به میزبانی جمشید چالنگی که در آن به بررسی و تحلیل مهمتربن موضوعات روز سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی میپردازیم.این برنامه هر دوشنبه تا جمعه در سه نوبت از تلویزیون ایران فردا پخش میشود. برای مکاتبه مستقیم با جمشید چالنگی اینجا را ببینید.

تفسیر خبر جمعه 16 خرداد

اشک تمساح فقیه برای جورج فلوید میهمانان: آقایان علیرضا نوری زاده و عطا هودشتیان جمعه ۱۶ خرداد | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »

تفسیر خبر سه شنبه ۱۳ خرداد

پرسش جوانان ایران در برابر حکومت فقیه در گفتگو با آقای همایون پرهیزکار (منتظر اجرای حکم ۷ سال زندان فقیه / نوشهر) سه شنبه ۱۳ خرداد | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح ...

ببینید »

تفسیر خبر دوشنبه ۱۲ خرداد

از کرونا تا “انجمن سری بانوان در ایران” میهمانان: نیمه اول: دکتر کاویان میلانی نیمه دوم: خانم ماندانا زند کریمی دوشنبه ۱۲ خرداد | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »

تفسیر خبر جمعه 9 خرداد

از گشایش مجلس حکومتی تا بی آبی در خوزستان میهمانان: آقایان علیرضا نوری زاده و رضا تقی زاده جمعه ۹ خرداد | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »