تفسیر خبر

تفسیر خبر ویژه برنامه ایست از تلویزیون ایران فردا به میزبانی جمشید چالنگی که در آن به بررسی و تحلیل مهمتربن موضوعات روز سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی میپردازیم.این برنامه هر دوشنبه تا جمعه در سه نوبت از تلویزیون ایران فردا پخش میشود. برای مکاتبه مستقیم با جمشید چالنگی اینجا را ببینید.

تفسیر خبر سه شنبه 16 آبان 1402

نیمه اول : اسرائیل و حماس : بیداری اسلامی یا صدور تروریسم؟ میهمانان : میترا جشنی و محمدرضا یزدان پناه نیمه دوم : وضعیت وخیم عباس واحدیان شاهرودی در زندان میهمان : سپیده حجامی سه شنبه ...

ببینید »

تفسیر خبر دوشنبه 15 آبان 1402

هزینه ی عملیات تروریستی حماس برای ایران میهمانان: جهانگیر لقائی و رضا مهرگان دوشنبه ۱۵ آبان | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »

تفسیر خبر جمعه 12 آبان 1402

چگونه حماس از دیوار امنیتی اسرائیل گذشت؟! میهمانان: علیرضا نوری زاده و منشه امیر جمعه ۱۲ آبان | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »