تفسیر خبر

تفسیر خبر ویژه برنامه ایست از تلویزیون ایران فردا به میزبانی جمشید چالنگی که در آن به بررسی و تحلیل مهمتربن موضوعات روز سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی میپردازیم.این برنامه هر دوشنبه تا جمعه در سه نوبت از تلویزیون ایران فردا پخش میشود. برای مکاتبه مستقیم با جمشید چالنگی اینجا را ببینید.

تفسیر خبر سه شنبه 22 خرداد 1403

نیمه اول: پی آمد انتخابات اروپا در ارتباط با ایران میهمان: اختر قاسمی نیمه دوم : انتخابات آمریکا: پایان مماشات با ایران ؟ میهمان: بهزاد مهرانی سه شنبه ۲۲ خرداد | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا ...

ببینید »

تفسیر خبر دوشنبه 21 خرداد 1403

انتخابات برای جانشینی ابراهیم رئیسی: آیا رونقی خواهد داشت؟ میهمانان: فروغ کنعانی و مینا رضوانی دوشنبه ۲۱ خرداد | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »

تفسیر خبر جمعه 18 خرداد 1403

انتخابات آمریکا و یاری رساندن مالی به کمپین انتخاباتی دونالد ترامپ. میهمانان: آقایان علیرضا نوری زاده و منشه امیر جمعه 18 خرداد | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »

تفسیر خبر سه شنبه 15 خرداد 1403

نیمه نخست : انتخابات جمهوری اسلامی و کارگزاران آن درخارج میهمان :اشکان یزدچی نیمه دوم : نیازهای پزشکی ، امکانی برای شکنجه ی زندانیان سیاسی میهمان : سپیده حجامی سه شنبه ۱۵ خرداد | ۲۱:۳۰ تهران ...

ببینید »