تفسیر خبر

تفسیر خبر ویژه برنامه ایست از تلویزیون ایران فردا به میزبانی جمشید چالنگی که در آن به بررسی و تحلیل مهمتربن موضوعات روز سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی میپردازیم.این برنامه هر دوشنبه تا جمعه در سه نوبت از تلویزیون ایران فردا پخش میشود. برای مکاتبه مستقیم با جمشید چالنگی اینجا را ببینید.

تفسیر خبر جمعه 31 تیر 1401

جمهوری اسلامی: متحد یا فرمانبر روسیه؟ میهمانان: آقایان علیرضا نوری زاده و منشه امیر جمعه ۳۱ تیر | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »

تفسیر خبر چهارشنبه 29 تیر 1401

آیا خشکسالی کامل نزدیک است؟ میهمانان: نیمه اول: آقای نامدار بقائی یزدی (لندن) نیمه دوم: آقای بابک صفری (تبریز) چهارشنبه ۲۹ تیر | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »

تفسیر خبر سه شنبه 28 تیر 1401

ایران: جانبازان جنگ علیه حکومت میهمانان: آقایان مهریار ظفرمهر و غلامحسین بروجردی سه شنبه ۲۸ تیر | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »

تفسیر خبر دوشنبه 27 تیر 1401

از اعتراضات در ایران تا نتیجه سفر بایدن به منطقه میهمانان: خانم میترا جشنی (لاهه) و آقای آریا (اصفهان) دوشنبه ۲۷ تیر | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »

تفسیر خبر جمعه 24 تیر 1401

پی آمدهای سفر بایدن به منطقه میهمانان: آقایان علیرضا نوری زاده و حسن منصور جمعه ۲۴ تیر | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »

تفسیر خبر پنجشنبه 23 تیر 1401

وقتی نوستراداموس در برابر آخوند کم می آورد! و خبرهای ویژه دیگر از جمهوری فقیه پنجشنبه ۲۳ تیر | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »