تفسیر خبر

تفسیر خبر ویژه برنامه ایست از تلویزیون ایران فردا به میزبانی جمشید چالنگی که در آن به بررسی و تحلیل مهمتربن موضوعات روز سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی میپردازیم.این برنامه هر دوشنبه تا جمعه در سه نوبت از تلویزیون ایران فردا پخش میشود. برای مکاتبه مستقیم با جمشید چالنگی اینجا را ببینید.

تفسیر خبر جمعه 22 اردیبهشت 1402

سازمان ملل : با مردم ایران یا با اونا ! میهمانان: آقایان رضا تقی زاده و علیرضا نوری زاده جمعه ۲۲ اردیبهشت | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »

تفسیر خبر جمعه 15 اردیبهشت 1402

باجی که خامنه ای به سوریه می دهد و خبرهای دیگر میهمانان: آقایان علیرضا نوری زاده و رضا تقی زاده جمعه ۱۵ اردیبهشت | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »

تفسیر خبر چهارشنبه 13 اردیبهشت 1402

تفسیر خبر چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت: نیمه نخست: اعتصابات کارگری و وضعیت اقتصادی ایران میهمان: آقای حسن منصور نیمه دوم : برنامه ای اجرائی برای پس از جمهوری اسلامی میهمان: آقای ایمان فروتن ایران فردا ۲۱:۳۰ تهران ...

ببینید »