تفسیر خبر

تفسیر خبر ویژه برنامه ایست از تلویزیون ایران فردا به میزبانی جمشید چالنگی که در آن به بررسی و تحلیل مهمتربن موضوعات روز سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی میپردازیم.این برنامه هر دوشنبه تا جمعه در سه نوبت از تلویزیون ایران فردا پخش میشود. برای مکاتبه مستقیم با جمشید چالنگی اینجا را ببینید.

تفسیر خبر سه شنبه ۲۷ خرداد

پس راندن جمهوری اسلامی از اروپا تا خاورمیانه میهمانان: نیمه اول: آقای محمدرضا شاهید نیمه دوم: آقای علی جوانمردی سه شنبه ۲۷ خرداد | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »

تفسیر خبر دوشنبه 26 خرداد

چرا قاتلان جوانان ایران برای قتل جورج فلوید روضه می خوانند؟ میهمانان: خانم مریم معمار صادقی (بنیانگذار و از مدیران سایت توانا) و آقای کامران آسا (برادر کیانوش آسا) دوشنبه ۲۶ خرداد | ۲۱:۳۰ تهران | ...

ببینید »

تفسیر خبر جمعه 23 خرداد

جمهوری اسلامی: زمینه ساز نزدیکی اعراب و اسرائیل میهمانان: آقایان علیرضا نوری زاده و منشه امیر جمعه ۲۳ خرداد | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »

تفسیر خبر پنجشنبه ۲۲ خرداد

بازگشت مؤمنین خزنده به حرم های مذهبی در ایران و خبرهای ویژه دیگر از جمهوری فقیه پنجشنبه ۲۲ خرداد | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »

تفسیر خبر چهارشنبه ۲۱ خرداد

امشب در تفسیر خبر: نیمه اول: روضه خوانی حکومت فقیه در مورد رویدادهای آمریکا میهمان: آقای محمدرضا حیدری (دیپلمات پیشین و عضو کمپین سفارت سبز) نیمه دوم: چگونه از کرونا شفا یافتم با نگاهی به وضعیت ...

ببینید »

تفسیر خبر سه شنبه ۲۰ خرداد

یک بام و دو هوای جهانی در مورد آمریکا و ایران میهمانان: آقایان آرام حسامی و امیرحسین اعتمادی سه شنبه ۲۰ خرداد | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »