تفسیر خبر

تفسیر خبر ویژه برنامه ایست از تلویزیون ایران فردا به میزبانی جمشید چالنگی که در آن به بررسی و تحلیل مهمتربن موضوعات روز سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی میپردازیم.این برنامه هر دوشنبه تا جمعه در سه نوبت از تلویزیون ایران فردا پخش میشود. برای مکاتبه مستقیم با جمشید چالنگی اینجا را ببینید.

تفسیر خبر سه شنبه 29 فروردین 1402

نیمه نخست: پی آمدهای سفر شاهزاده رضا پهلوی به اسرائیل میهمانان: آقایان آریا فرپوری و سهیل ملک پور نیمه دوم: دادگاه نمایشی مربوط به سرنگونی هواپیمای اوکراینی میهمان: آقای شاهین مقدم ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا ...

ببینید »

تفسیر خبر دوشنبه 28 فروردین 1402

سفر شاهزاده رضا پهلوی به اسرائیل: انگیزه ها و هدف ها میهمانان: آقایان منشه امیر و عرفان قانعی فرد دوشنبه ۲۸ فروردین | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »

تفسیر خبر چهارشنبه 16 فروردین 1402

قضییه دادگاه ترامپ از چه قرارست؟ گفتگو با آقای مرتضی انواری (از مدیران ارشد پیشین پنتاگون / واشنگتن) چهارشنبه ۱۶ فروردین | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »