تفسیر خبر

تفسیر خبر ویژه برنامه ایست از تلویزیون ایران فردا به میزبانی جمشید چالنگی که در آن به بررسی و تحلیل مهمتربن موضوعات روز سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی میپردازیم.این برنامه هر دوشنبه تا جمعه در سه نوبت از تلویزیون ایران فردا پخش میشود. برای مکاتبه مستقیم با جمشید چالنگی اینجا را ببینید.

تفسیر خبر چهارشنبه 26 بهمن 1401

امشب در تفسیر خبر سالگرد آغاز تیرباران امیران و دولتمردان پیش از انقلاب میهمانان: آقای بهنام امینی (روزنامه نگار و فعال سیاسی) و آقای محمدرضا یزدان پناه (سردبیر رسانه خبری دماوند) ساعت ۲۱.۳۰ تهران ساعت ۱۸ ...

ببینید »

تفسیر خبر جمعه 21 بهمن 1401

دو انقلاب، دو نسل و چند تفاوت میهمانان: آقایان علیرضا نوری زاده و منشه امیر جمعه ۲۱ بهمن | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »

تفسیر خبر دوشنبه 17 بهمن 1401

ایران: نومیدی کارگزاران حکومت از آینده آن میهمانان: آقایان مرتضی اسماعیل پور و شروان فشندی دوشنبه ۱۷ بهمن | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »

تفسیر خبر جمعه 14 بهمن 1401

جمهوری اسلامی اسیر در دام های اطلاعاتی اسرائیل میهمان: آقای علیرضا نوری زاده جمعه ۱۴ بهمن | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »