تفسیر خبر

تفسیر خبر ویژه برنامه ایست از تلویزیون ایران فردا به میزبانی جمشید چالنگی که در آن به بررسی و تحلیل مهمتربن موضوعات روز سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی میپردازیم.این برنامه هر دوشنبه تا جمعه در سه نوبت از تلویزیون ایران فردا پخش میشود. برای مکاتبه مستقیم با جمشید چالنگی اینجا را ببینید.

تفسیر خبر سه شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۱

از سفره خالی مردم تا پرستوهای سینمائی فقیه در لس آنجلس میهمانان: نیمه اول: آقای حسن منصور نیمه دوم: آقای سام رجبی سه شنبه ۱۳ اردیبهشت | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح ...

ببینید »

تفسیر خبر دوشنبه ۱۲ اردیبهشت 1401

چه زمانی دولت های خارجی همراه با مردم ایران خواهند شد؟ میهمانان: خانم پوران ناظمی و آقای افشین افشین جم دوشنبه ۱۲ اردیبهشت | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »

تفسیر خبر جمعه ۹ اردیبهشت 1401

اقتصاد ایران در آستانه ورشکستگی کامل میهمانان: آقایان علیرضا نوری زاده و رضا تقی زاده جمعه ۹ اردیبهشت | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »

تفسیر خبر سه شنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

روابط پاریس و ایران پس از انتخابات فرانسه با مروری بر مهمترین خبرهای داخلی ایران میهمانان: آقایان جمشید اسدی، جلال ایجادی و ایرج ادیب زاده سه شنبه ۶ اردیبهشت | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش ...

ببینید »

تفسیر خبر دوشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱

دست آوردهای انقلاب: از کشتن انسانها تا کشتن فرزندان طبیعت با گفتگویی درباره اعتراض های گسترده آموزگاران دوشنبه ۵ اردیبهشت | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »

تفسیر خبر جمعه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۱

آیا آمریکا و اروپا به پایان مماشات با حکومت فقیه رسیده اند؟ میهمانان: آقایان علیرضا نوری زاده و منشه امیر جمعه ۲ اردیبهشت | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »