تفسیر خبر

تفسیر خبر ویژه برنامه ایست از تلویزیون ایران فردا به میزبانی جمشید چالنگی که در آن به بررسی و تحلیل مهمتربن موضوعات روز سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی میپردازیم.این برنامه هر دوشنبه تا جمعه در سه نوبت از تلویزیون ایران فردا پخش میشود. برای مکاتبه مستقیم با جمشید چالنگی اینجا را ببینید.

تفسیر خبر دوشنبه 11 فروردین

مسئولیت حکومت فقیه در برابر کرونا میهمانان: نیمه اول: آقایان عبدالستار دوشوکی و جلال ایجادی نیمه دوم: آقای محمدرضا حیدری دوشنبه ۱۱ فروردین | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »

تفسیر خبر جمعه 8 فروردین

نوروز غم انگیز در ایران میهمانان: آقایان منوچهر بختیاری و علیرضا نوری زاده جمعه ۸ فروردین | ۲۲:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »

تفسیر خبر سه شنبه ۵ فروردین

سوء استفاده سیاسی حکومت فقیه از شیوع کرونا میهمانان: آقایان حسن اعتمادی و جمشید اسدی سه شنبه ۵ فروردین | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »

تفسیر خبر جمعه 1 فروردین

سالی که گذشت و سالی که در پیش است میهمانان: آقایان علیرضا نوری زاده و رضا تقی زاده جمعه ۱ فروردین | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »