تفسیر خبر

تفسیر خبر ویژه برنامه ایست از تلویزیون ایران فردا به میزبانی جمشید چالنگی که در آن به بررسی و تحلیل مهمتربن موضوعات روز سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی میپردازیم.این برنامه هر دوشنبه تا جمعه در سه نوبت از تلویزیون ایران فردا پخش میشود. برای مکاتبه مستقیم با جمشید چالنگی اینجا را ببینید.

تفسیر خبر جمعه 27 بهمن 1402

ایران و منطقه: پیش و پس از انقلاب ۵۷ میهمانان: علیرضا نوری زاده و منشه امیر جمعه ۲۷ بهمن | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »

تفسیر خبر جمعه 20 بهمن 1402

شکست در قطر و بی رونقی بازار انتخابات حکومتی میهمانان: علیرضا نوری زاده و ایرج مصداقی جمعه ۲۰ بهمن | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »

تفسیر خبر پنجشنبه 19 بهمن 1402

اولین فضانورد، یوری گاکارین یا امام جعفر صادق؟! و خبرهای ویژه ی دیگر از جمهوری فقیه پنجشنبه ۱۹ بهمن | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »