تفسیر خبر

تفسیر خبر ویژه برنامه ایست از تلویزیون ایران فردا به میزبانی جمشید چالنگی که در آن به بررسی و تحلیل مهمتربن موضوعات روز سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی میپردازیم.این برنامه هر دوشنبه تا جمعه در سه نوبت از تلویزیون ایران فردا پخش میشود. برای مکاتبه مستقیم با جمشید چالنگی اینجا را ببینید.

تفسیر خبر جمعه ۶ خرداد ۱۴۰۱

ایران: جمهوری اسلامی رو به انزوای بیشتر میهمانان: آقایان علیرضا نوری زاده و منشه امیر جمعه ۶ خرداد | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »

تفسیر خبر سه شنبه ۳ خرداد ۱۴۰۱

نیمه نخست: این بار از شهرهای کوچک شروع شد! میهمانان: آقایان محمد نیکبخت (اصفهان) و بابک صفری (تبریز) نیمه دوم: عوامل جمهوری اسلامی در اینستاگرام میهمان: آقای محمدرضا یزدان پناه (پاریس) سه شنبه ۳ خرداد | ...

ببینید »