تفسیر خبر

تفسیر خبر ویژه برنامه ایست از تلویزیون ایران فردا به میزبانی جمشید چالنگی که در آن به بررسی و تحلیل مهمتربن موضوعات روز سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی میپردازیم.این برنامه هر دوشنبه تا جمعه در سه نوبت از تلویزیون ایران فردا پخش میشود. برای مکاتبه مستقیم با جمشید چالنگی اینجا را ببینید.

تفسیر خبر سه شنبه 29 آذر 1401

نیمه نخست: زن ایرانی در تاریخ / میهمان: خانم منصوره پیرنیا نیمه دوم: امروز و فردای ایران / میهمان: خانم نگین راغ سه شنبه ۲۹ آذر | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح ...

ببینید »

تفسیر خبر دوشنبه 28 آذر 1401

نیمه نخست: آنچه جوانان برای آینده میخواهند میهمان: آقای سیاوش سلطانی نیمه دوم: هنرمندان مهاجر و انقلاب ایران میهمان: خانم انیس معین دوشنبه ۲۸ آذر | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ...

ببینید »

تفسیر خبر جمعه 25 آذر 1401

انقلاب ایران و شاهزاده رضا پهلوی میهمانان: آقایان علیرضا نوری زاده و رضا تقی زاده جمعه ۲۵ آذر | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »

تفسیر خبر چهارشنبه 23 آذر 1401

مردم ایران از کشورهای آزاد چه می خواهند؟ میهمانان: آقایان دکتر حسن نایب هاشم و محمدرضا حیدری چهارشنبه ۲۳ آذر | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »