تفسیر خبر

تفسیر خبر ویژه برنامه ایست از تلویزیون ایران فردا به میزبانی جمشید چالنگی که در آن به بررسی و تحلیل مهمتربن موضوعات روز سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی میپردازیم.این برنامه هر دوشنبه تا جمعه در سه نوبت از تلویزیون ایران فردا پخش میشود. برای مکاتبه مستقیم با جمشید چالنگی اینجا را ببینید.

تفسیر خبر جمعه 19 اردیبهشت

ایران: نفت ملت یا نفت ولایتمداران؟ میهمانان: آقایان علیرضا نوری زاده و حسن منصور جمعه ۱۹ اردیبهشت | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »

تفسیر خبر چهارشنبه ۱۷اردیبهشت

ایران: از بازداشت جوانان ایرانی تا کشتن جوانان افغانستان میهمانان: آقایان عبدالستار دوشوکی و محمدرضا یزدان پناه چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »

تفسیر خبر سه شنبه ۱۶اردیبهشت

تغییر واحد پول: راه حل یا مسئله ای تازه؟ میهمانان: آقایان فریدون خاوند و دانیال (شهروند/شیراز) سه شنبه ۱۶ اردیبهشت | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »

تفسیر خبر دوشنبه ۱۵اردیبهشت

ایران : آتش زیر خاکستر؟ میهمانان: نیمه اول: آقای منوچهر بختیاری نیمه دوم : خانم فاطمه ملکی دوشنبه ۱۵ اردیبهشت | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »

تفسیر خبر جمعه 12 اردیبهشت

کرونا و جمهوری اسلامی در روز جهانی کارگر میهمانان: آقایان علیرضا نوری زاده و ایرج مصداقی جمعه ۱۲ اردیبهشت | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »

تفسیر خبر چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت

آیا شلیک سپاه به هواپیمای مسافربری فراموش شده است؟ میهمانان: آقایان بهروز رحیمی (از اعضای انجمن خانواده های جانباختگان هواپیمای اوکراینی) و محمدرضا حیدری (دیپلمات پیشین در نروژ) چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت | ۲۱:۳۰ تهران | ایران ...

ببینید »