تفسیر خبر

تفسیر خبر ویژه برنامه ایست از تلویزیون ایران فردا به میزبانی جمشید چالنگی که در آن به بررسی و تحلیل مهمتربن موضوعات روز سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی میپردازیم.این برنامه هر دوشنبه تا جمعه در سه نوبت از تلویزیون ایران فردا پخش میشود. برای مکاتبه مستقیم با جمشید چالنگی اینجا را ببینید.

تفسیر خبر دوشنبه ۲۴ خرداد

روبرگردان فزاینده مردم از انتخابات حکومت فقیه میهمانان : بانوان فاطمه سپهری (مشهد) و پوران ناظمی (تهران) دوشنبه ۲۴ خرداد | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »

تفسیر خبر جمعه۲۱ خرداد

اسرائیل تا چه اندازه در ایران نفوذ دارد؟ میهمانان : آقایان علیرضا نوری زاده و منشه امیر جمعه ۲۱ خرداد| ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »

تفسیر خبر چهارشنبه 19 خرداد

ایران: پس از انتخابات حکومت فقیه؟ میهمانان: آقایان کوروش زعیم (تهران)، جمشید اسدی (پاریس) و فواد پاشایی (لس آنجلس) چهارشنبه ۱۹ خرداد| ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »

تفسیر خبر سه شنبه 18 خرداد

مرگ ساسان نیک نفس در زندان: بر زندانیان سیاسی در ایران چه میگذرد؟ میهمانان: آقایان جواد لعل محمدی (مشهد)، مهریار ظفرمهر (کرج) و یاشار تبریزی (شهریار) سه شنبه ۱۸ خرداد| ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش ...

ببینید »

تفسیر خبر دوشنبه 17 خرداد

مردم و انتخابات حکومت فقیه میهمانان: آقایان جلال طاهر نژاد (تبریز)، کامران تکوک (کرمانشاه) و آریا (اصفهان) دوشنبه ۱۷ خرداد | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »

تفسیر خبر جمعه ۱۴ خرداد

علی خامنه ای: عقب نشینی در برابر …؟ میهمانان: آقایان علیرضا نوری زاده و الهیار کنگرلو جمعه 14 خرداد | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »