تفسیر خبر

تفسیر خبر ویژه برنامه ایست از تلویزیون ایران فردا به میزبانی جمشید چالنگی که در آن به بررسی و تحلیل مهمتربن موضوعات روز سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی میپردازیم.این برنامه هر دوشنبه تا جمعه در سه نوبت از تلویزیون ایران فردا پخش میشود. برای مکاتبه مستقیم با جمشید چالنگی اینجا را ببینید.

تفسیر خبر سه شنبه ۱ مرداد

سلام . جمشید چالنگی هستم و در ساعات پیش رو با شما خواهم بود در برنامه تفسیر خبر از شبکه تلوزیونی ایران فردا و خواهیم پرداخت به اخبار مربوط به ایران و مردم ایران تنش میان ...

ببینید »

تفسیر خبر دوشنبه ۳۱ تیر

سلام جمشید چالنگی هستم و در ساعت پیش رو در این شماره از برنامه تفسیر خبراز شبکه تلوزیونی ایران فردا با شما خواهم بود و نگاهی خواهیم داشت به اخبار مربوط به ایران و مردم ایران. ...

ببینید »

تفسیر خبر جمعه ۲۸ تیر

سلام ، جمشید چالنگی هستم ودر ساعت پیش رو همراه با شما خوبان نگاهی خواهیم داشت به : در ایران روند گرانی ها و تحریمهای امریکارو به کجا دارد؟؟ پیامد های بیانیه ۱۴ نفره که خواستار ...

ببینید »

تفسیر خبر سه شنبه ۲۵ تیر

سلام ، جمشید چالنگی هستم ودر ساعت پیش رو همراه با شما خوبان نگاهی خواهیم داشت به : تنش بین واشنگتن به کجا رسیده است ؟؟ محمد جواد ظزیف  در نیویورک بسر میبرد و ممنوعیت هایی ...

ببینید »

تفسیر خبر دوشنبه ۲۴ تیر

سلام ، جمشید چالنگی هستم و در ساعت پیش رو با شما خواهم بود و همراه با شما  نگاهی خواهیم داشت به: نقض حقوق انسان ایرانی در جمهوری فقیه در بخش نخست برنامه یکی از امضاء ...

ببینید »

تفسیر خبر جمعه ۲۱ تیر

سلام ، جمشید چالنگی هستم و در ساعت پیش رو با شما خواهم بود و همرا با شما  نگاهی خواهیم داشت به: بحران میان امریکا و ایران محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه حکومت اسلامی میگوید ...

ببینید »