تفسیر خبر

تفسیر خبر ویژه برنامه ایست از تلویزیون ایران فردا به میزبانی جمشید چالنگی که در آن به بررسی و تحلیل مهمتربن موضوعات روز سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی میپردازیم.این برنامه هر دوشنبه تا جمعه در سه نوبت از تلویزیون ایران فردا پخش میشود. برای مکاتبه مستقیم با جمشید چالنگی اینجا را ببینید.

تفسیر خبر پنجشنبه ۴ دی

لنگ و قطیفه ی ولایتمدارانه علی اکبر ولایتی و اخبار ویژه دیگر از جمهوری فقیه پنجشنبه ۴ دی | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »

تفسیر خبر چهارشنبه ۳ دی

امشب در تفسیر خبر: نیمه نخست: آینده سفره مردم با ادامه جمهوری اسلامی میهمان: آقای حسن منصور نیمه دوم: تهدیدهای جمهوری اسلامی و مرزهای امنیتی اسرائیل میهمان: آقای منشه امیر چهارشنبه ۳ دی | ۲۱:۳۰ تهران ...

ببینید »

تفسیر خبر سه شنبه ۲ دی

جمهوری اسلامی: فقر داخلی تا خواری در سیاست منطقه ای میهمانان: نیمه اول: خانم الهه رهرونیا نیمه دوم: آقای مهرداد خوانساری سه شنبه ۲ دی | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ...

ببینید »

تفسیر خبر دوشنبه ۱ دی

آیا انقلاب در سرکوب هنر موسیقی و آواز موفق بوده است؟ گفتگو با آقای مهرداد استرآبادی دوشنبه ۱ دی | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »

تفسیر خبر جمعه 28 آذر

ایران و منطقه پس از آیت الله خامنه ای میهمانان: آقایان علیرضا نوری زاده و رضا تقی زاده جمعه ۲۸ آذر | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »

تفسیر خبر چهارشنبه ۲۶ آذر

امشب در تفسیر خبر: نیمه نخست: پیامدهای انتخابات آمریکا میهمان: آقای امیرحسین اعتمادی نیمه دوم: افزایش خودکشی نوجوانان در ایران میهمان: آقای فرخ دیلمی چهارشنبه ۲۶ آذر | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ ...

ببینید »

تفسیر خبر سه شنبه ۲۵ آذر

آیا حرف های اردوغان در ایران خریدار دارد؟ گفتگو با دو شهروند از تبریز سه شنبه ۲۵ آذر | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »