تفسیر خبر

تفسیر خبر ویژه برنامه ایست از تلویزیون ایران فردا به میزبانی جمشید چالنگی که در آن به بررسی و تحلیل مهمتربن موضوعات روز سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی میپردازیم.این برنامه هر دوشنبه تا جمعه در سه نوبت از تلویزیون ایران فردا پخش میشود. برای مکاتبه مستقیم با جمشید چالنگی اینجا را ببینید.

تفسیر خبر سه شنبه 18 مهر 1402

آیا پای ایران به جنگ حماس و اسرائیل کشیده خواهد شد؟ میهمانان: آقایان مهرداد خوانساری و منشه امیر سه شنبه ۱۸ مهر | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »

تفسیر خبر دوشنبه 17 مهر 1402

ایران و مسئله ی فلسطین میهمانان: آقایان مرتضی انواری و محمدرضا یزدان پناه دوشنبه ۱۷ مهر | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »

تفسیر خبر جمعه 14 مهر 1402

ایران، خارج از معادلات منطقه! میهمانان: آقایان علیرضا نوری زاده و منشه امیر جمعه ۱۴ مهر | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »