تفسیر خبر

تفسیر خبر ویژه برنامه ایست از تلویزیون ایران فردا به میزبانی جمشید چالنگی که در آن به بررسی و تحلیل مهمتربن موضوعات روز سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی میپردازیم.این برنامه هر دوشنبه تا جمعه در سه نوبت از تلویزیون ایران فردا پخش میشود. برای مکاتبه مستقیم با جمشید چالنگی اینجا را ببینید.

تفسیر خبر جمعه 22 مهر 1401

ایران: کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من میهمانان: آقایان علیرضا نوری زاده و رضا تقی زاده جمعه 22 مهر | ۲۰:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »

تفسیر خبر دوشنبه 18 مهر 1401

کانادا و پول های غارت شده ی مردم ایران میهمانان: نیمه اول: آقای رضا مریدی نیمه دوم: آقای شاهین مقدم دوشنبه ۱۸ مهر | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »

تفسیر خبر جمعه 15 مهر 1401

ایران: این یک انقلاب است! میهمانان: آقایان علیرضا نوری زاده و الهیار کنگرلو جمعه ۱۵ مهر | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »

تفسیر خبر سه شنبه 12 مهر 1401

هنرمندان در همراهی با هموطنان میهمانان: نیمه اول: امید طوطیان نیمه دوم: سعید محمدی سه شنبه ۱۲ مهر | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »