تفسیر خبر

تفسیر خبر ویژه برنامه ایست از تلویزیون ایران فردا به میزبانی جمشید چالنگی که در آن به بررسی و تحلیل مهمتربن موضوعات روز سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی میپردازیم.این برنامه هر دوشنبه تا جمعه در سه نوبت از تلویزیون ایران فردا پخش میشود. برای مکاتبه مستقیم با جمشید چالنگی اینجا را ببینید.

تفسیر خبر چهارشنبه 16 فروردین 1402

قضییه دادگاه ترامپ از چه قرارست؟ گفتگو با آقای مرتضی انواری (از مدیران ارشد پیشین پنتاگون / واشنگتن) چهارشنبه ۱۶ فروردین | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »

تفسیر خبر سه شنبه 15 فروردین 1402

چرا قوانین جمهوری اسلامی مشروعیت ندارند؟ میهمان: آقای مهریار ظفرمهر (پژوهشگر علوم انسانی / تهران) سه شنبه ۱۵ فروردین | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »

تفسیر خبر جمعه 11 فروردین 1402

جمهوری اسلامی: کفگیری که به ته دیگ خورده است! میهمانان: آقایان علیرضا نوری زاده و منشه امیر جمعه ۱۱ فروردین | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »