تفسیر خبر

تفسیر خبر ویژه برنامه ایست از تلویزیون ایران فردا به میزبانی جمشید چالنگی که در آن به بررسی و تحلیل مهمتربن موضوعات روز سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی میپردازیم.این برنامه هر دوشنبه تا جمعه در سه نوبت از تلویزیون ایران فردا پخش میشود. برای مکاتبه مستقیم با جمشید چالنگی اینجا را ببینید.

تفسیر خبر چهارشنبه ۱۳ بهمن

حکومت فقیه: راه حلی برای مشکلات نداریم! با نگاهی به تظاهرات اعتراضی معلمان و خبرهای دیگر میهمان بخش اول: آقای اصغر امیرزادگان چهارشنبه ۱۳ بهمن | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ...

ببینید »

تفسیر خبر سه شنبه ۱۲ بهمن

آیا حکومت فقیه ۴۳ سال پس از انقلاب پایگاه مردمی دارد؟ میهمانان: آقایان بابک شکرابی و امین کرد سه شنبه ۱۲ بهمن | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »

تفسیر خبر دوشنبه ۱۱ بهمن

سینماگران ایران: همراه مردم یا همراه فقیه؟ با نگاهی به تظاهرات اعتراضی معلمان ایران میهمانان: آقایان رضا آزادی و شاهین مقدم دوشنبه ۱۱ بهمن | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »

تفسیر خبر جمعه ۸ بهمن

ابراهیم رئیسی در مسکو : رئیس جمهوری که نماینده جمهور ایران نبود! میهمانان: آقایان علیرضا نوری زاده و رضا تقی زاده جمعه ۸ بهمن | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »

تفسیر خبر پنجشنبه ۷ بهمن

کشف تازه حکومت فقیه: وقتی کبوتر ها خیانت میکنند! و خبرهای ویژه دیگر از جمهوری فقیه پنجشنبه ۷ بهمن | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »

تفسیر خبر چهارشنبه ۶ بهمن

کاخ کرملین، قبله گاه حکومت فقیه میهمانان: آقایان محمدرضا خسروی و محمدرضا حیدری چهارشنبه ۶ بهمن | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »

تفسیر خبر سه شنبه ۵ بهمن

امشب در تفسیر خبر: آیا روسیه و چین هم به ماندگاری جمهوری اسلامی امید ندارند؟ در گفتگو با آقای امیر طاهری سه شنبه ۵ بهمن | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ...

ببینید »

تفسیر خبر دوشنبه ۴ بهمن

امشب در تفسیر خبر: در نیمه نخست؛ از زندانی‌های سیاسی در شهرهای مختلف چه خبر؟ میهمان :خانم نگار جوکار – فعال حقوق بشر در نیمه دوم : با یاشار تبریزی به سراغ کارتون خوابها ، گورخوابها ...

ببینید »