تفسیر خبر

تفسیر خبر ویژه برنامه ایست از تلویزیون ایران فردا به میزبانی جمشید چالنگی که در آن به بررسی و تحلیل مهمتربن موضوعات روز سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی میپردازیم.این برنامه هر دوشنبه تا جمعه در سه نوبت از تلویزیون ایران فردا پخش میشود. برای مکاتبه مستقیم با جمشید چالنگی اینجا را ببینید.

تفسیر خبر جمعه ۱ اسفند

آیا حکومت فقیه در سراشیب سقوط است؟ میهمانان: آقایان علیرضا نوری زاده و جمشید اسدی جمعه ۱ اسفند | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »

تفسیر خبر چهارشنبه ۲۹ بهمن

ایران: دیروز، امروز، فردا میهمانان: آقایان عبدالستار دوشوکی و محمدرضا یزدان پناه چهارشنبه ۲۹ بهمن | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »

تفسیر خبر سه شنبه ۲۸ بهمن

امشب در تفسیر خبر: نیمه اول: جنگ فقیه با دراویش گفتگو با آقای وحيد بهشتي نیمه دوم: محیط زیست و سلامت روان میهمانان: آقایان نامدار بقایی یزدی و فرخ دیلمی سه شنبه ۲۸ بهمن | ۲۱:۳۰ ...

ببینید »

تفسیر خبر جمعه ۲۴ بهمن

انقلاب، حال و چشم انداز آینده ایران میهمانان: آقایان علیرضا نوری زاده و رضا تقی زاده جمعه ۲۴ بهمن | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »