تفسیر خبر

تفسیر خبر ویژه برنامه ایست از تلویزیون ایران فردا به میزبانی جمشید چالنگی که در آن به بررسی و تحلیل مهمتربن موضوعات روز سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی میپردازیم.این برنامه هر دوشنبه تا جمعه در سه نوبت از تلویزیون ایران فردا پخش میشود. برای مکاتبه مستقیم با جمشید چالنگی اینجا را ببینید.

تفسیر خبر سه شنبه ۲۸ اسفند

در این شماره از برنامه تفسیر خبر از واشنگتن با شما هستیم که دقیق شمار رسیدن نوروز هستید نوروز خجسته که آمده است با لشکر گل که آمده است پیشاپیش به شما عزیزان در ایران که ...

ببینید »

تفسیر خبر چهارشنبه ۲۲ اسفند تکرار

در این شماره از برنامه تفسیر خبر همراه با شما نگاهی خواهیم داشت به: حکومت ایران چطور تعریف میشود با توجه به ساختارهای مختلف حکومتی در سراسر جهان،از طیف های مختلف استبداد تا طیف های مختلف ...

ببینید »

تفسیر خبر جمعه ۲۴ اسفند

در این شماره از برنامه تفسیر خبر نگاهی خواهیم داشت از لندن که این روز ها شاهد تظاهرات گسترده ای بوده است در ارتباط با خروج انگلستان از اتحادیه اروپا، در آستانه نوروز برای شما روزگار ...

ببینید »

تفسیر خبر سه شنبه ۱۴ اسفند تکرار

در این شماره از برنامه تفسیر خبر از لندن نگاهی خواهیم داشت به: اما در آستانه نوروز مردمان ایران چهل سال پس از انقلاب اسلامی در ایران چه وضعیتی دارند؟ انقلاب اسلامی در زمینه اقتصادی آموزشی ...

ببینید »

تفسیر خبر دوشنبه ۲۰ اسفند

در این شماره از برنامه تفسیر خبر نگاهی خواهیم داشت به : آنچه که در عرصه حقوق انسان ایرانی در حکومت ولایت فقیه میگذرد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ، یک تفاوت با دو شنبه ...

ببینید »

تفسیر خبر جمعه ۱۷ اسفند

در این شماره از برنامه تفسیر خبر از استودیو ایران فردا در لندن با شما خواهیم بود در روز جهانی زن که خجسته باد زنان و دختران ایران و سراسر جهان ، نگاهی خواهیم داشت به ...

ببینید »