تفسیر خبر

تفسیر خبر ویژه برنامه ایست از تلویزیون ایران فردا به میزبانی جمشید چالنگی که در آن به بررسی و تحلیل مهمتربن موضوعات روز سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی میپردازیم.این برنامه هر دوشنبه تا جمعه در سه نوبت از تلویزیون ایران فردا پخش میشود. برای مکاتبه مستقیم با جمشید چالنگی اینجا را ببینید.

تفسیر خبر سه شنبه ۲ شهریور

حکومت فقیه و زندان هایش میهمانان: نیمه اول: آقای اصغر امیرزادگان نیمه دوم: خانم مژگان و آقای جلال طاهر نژاد سه شنبه ۲ شهریور | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »

تفسیر خبر جمعه ۲۹ امرداد

ایران و افغانستان: به سوی کدام آینده؟ میهمانان: آقایان علیرضا نوری زاده و جواد لعل محمدی جمعه ۲۹ مرداد | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »

تفسیر خبر چهارشنبه ۲۷ امرداد

آیا ملت افغانستان در برابر طالبان تنها مانده است؟ میهمانان: آقایان محمدرضا حیدری و اردوان روزبه چهارشنبه ۲۷ مرداد | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »

تفسیر خبر سه شنبه 26 امرداد

ایران و افغانستان: دو کشور و یک موضوع میهمانان: نیمه اول: خانم دکتر هما (تهران) نیمه دوم: آقای محمدرضا یزدان پناه سه شنبه ۲۶ مرداد | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ...

ببینید »

تفسیر خبر دوشنبه ۲۵ امرداد

چه کسانی افغانستان را تحویل طالبان دادند؟ گفتگو با آقای شاپور صابری – روزنامه نگار افغان دوشنبه ۲۵ مرداد | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »

تفسیر خبر جمعه ۲۲ امرداد

چه کسی گورستان های ایران را آباد کرد؟ میهمانان: آقای علیرضا نوری زاده و خانم پوران ناظمی جمعه ۲۲ مرداد | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »