تفسیر خبر

تفسیر خبر ویژه برنامه ایست از تلویزیون ایران فردا به میزبانی جمشید چالنگی که در آن به بررسی و تحلیل مهمتربن موضوعات روز سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی میپردازیم.این برنامه هر دوشنبه تا جمعه در سه نوبت از تلویزیون ایران فردا پخش میشود. برای مکاتبه مستقیم با جمشید چالنگی اینجا را ببینید.

تفسیر خبر دوشنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۱

دودمان پهلوی و هراس رهبر جمهوری اسلامی میهمانان: آقایان نادر کاکاوند (کلگری) و مجتبی موسوی (اهواز) دوشنبه ۱۶ خرداد | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »

تفسیر خبر جمعه ۱۳ خرداد ۱۴۰۱

ترس از آینده در بیت رهبری جمهوری اسلامی میهمانان: آقایان علیرضا نوری زاده و رضا تقی زاده جمعه ۱۳ خرداد | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »

تفسیر خبر سه شنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۱

هنرمندان و ورزشکاران ایران: با مردم یا با حکومت فقیه؟ میهمانان: بانوان فروغ کنعانی و سارا امیری سه شنبه ۱۰ خرداد | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »

تفسیر خبر جمعه ۶ خرداد ۱۴۰۱

ایران: جمهوری اسلامی رو به انزوای بیشتر میهمانان: آقایان علیرضا نوری زاده و منشه امیر جمعه ۶ خرداد | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »