تفسیر خبر

تفسیر خبر ویژه برنامه ایست از تلویزیون ایران فردا به میزبانی جمشید چالنگی که در آن به بررسی و تحلیل مهمتربن موضوعات روز سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی میپردازیم.این برنامه هر دوشنبه تا جمعه در سه نوبت از تلویزیون ایران فردا پخش میشود. برای مکاتبه مستقیم با جمشید چالنگی اینجا را ببینید.

تفسیر خبر دوشنبه 11 مهر 1401

افزایش نگرانی خامنه ای از آینده حکومتش میهمانان: خانم شراره مهبودی و آقای محمدرضا یزدان پناه دوشنبه ۱۱ مهر | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »

تفسیر خبر جمعه 8 مهر 1401

ایران: «اینا» رفتنی اند! میهمانان: آقایان علیرضا نوری زاده و رضا تقی زاده جمعه ۸ مهر | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »

تفسیر خبر چهارشنبه 6 مهر 1401

اعتراضات جوانان ایران: زمینه ساز فردائی روشن میهمانان: آقایان سعید بشیرتاش، محمدرضا حیدری و جهانگیر لقائی چهارشنبه ۶ مهر | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »

تفسیر خبر سه شنبه 5 مهر 1401

ایران: ادامه اعتراضات و بی اعتمادی حکومت به نیروهایش میهمانان: آقایان افشین نریمان و بابک شکرابی سه شنبه ۵ مهر | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »

تفسیر خبر دوشنبه 4 مهر 1401

پلی از همبستگی ملی میان ایرانیان در سراسر جهان میهمانان: جانان خرم (پاریس)، بهرنگ رهبری (تورنتو) و روزبه منجزی (لس آنجلس) دوشنبه ۴ مهر | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »

تفسیر خبر جمعه 1 مهر 1401

همبستگی بی سابقه ایرانیان داخل و خارج کشور میهمانان: آقایان علیرضا نوری زاده و رضا تقی زاده جمعه ۱ مهر | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »