تفسیر خبر

تفسیر خبر ویژه برنامه ایست از تلویزیون ایران فردا به میزبانی جمشید چالنگی که در آن به بررسی و تحلیل مهمتربن موضوعات روز سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی میپردازیم.این برنامه هر دوشنبه تا جمعه در سه نوبت از تلویزیون ایران فردا پخش میشود. برای مکاتبه مستقیم با جمشید چالنگی اینجا را ببینید.

تفسیر خبر چهارشنبه 14 تیر 1402

ایران: آینده ی حکومت، آینده ی جوانان! میهمانان: خانم محبوبه مرادی و آقای خسرو فروهر چهارشنبه ۱۴ تیر| ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »

تفسیر خبر دوشنبه 12 تیر 1402

نیمه نخست : دولت کانادا و مماشات با جمهوری اسلامی میهمان : شاهین مقدم نیمه دوم : مولوی عبدالحمید علیه حکومت فقیه میهمان : دکتر عبدالستار دوشوکی شبکه ایران فردا ساعت ۲۱:۳۰ تهران | بازپخش : ...

ببینید »

تفسیر خبر جمعه 9 تیر 1402

درماندگی جمهوری اسلامی در ایران و‌ منطقه میهمانان: آقایان علیرضا نوری زاده و محمدحسین سپهری جمعه ۹ تیر | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »

تفسیر خبر سه شنبه 6 تیر 1402

ایران: گرانی بیشتری در راه است؟ میهمانان: آقایان جهانگیر لقائی و بابک شکرابی سه شنبه ۶ تیر| ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »

تفسیر خبر دوشنبه 5 تیر 1402

امشب در تفسیر خبر: نیمه نخست: هفته قوه قضائیه در ایران و جنایت‌های این قوه میهمان: خانم فروغ کنعانی نیمه‌ دوم: پیامد‌های شورش «واگنر» علیه پوتین میهمان: آقای علیرضا اردبیلی دوشنبه ۵ تیر| ۲۱:۳۰ تهران | ...

ببینید »