تفسیر خبر

تفسیر خبر ویژه برنامه ایست از تلویزیون ایران فردا به میزبانی جمشید چالنگی که در آن به بررسی و تحلیل مهمتربن موضوعات روز سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی میپردازیم.این برنامه هر دوشنبه تا جمعه در سه نوبت از تلویزیون ایران فردا پخش میشود. برای مکاتبه مستقیم با جمشید چالنگی اینجا را ببینید.

تفسیر خبر سه شنبه 9 اسفند 1401

ایران: نقاط مشترک و اختلاف مخالفان حکومت میهمانان: آقایان سهیل ملک پور و امین کرد سه شنبه ۹ اسفند | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »

تفسیر خبر سه شنبه 2 اسفند 1401

ادامه تظاهرات ایرانیان در داخل و خارج از کشور میهمانان: آقایان عبدالستار دوشوکی و بابک شکرابی سه شنبه ۲ اسفند | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »