تفسیر خبر

تفسیر خبر ویژه برنامه ایست از تلویزیون ایران فردا به میزبانی جمشید چالنگی که در آن به بررسی و تحلیل مهمتربن موضوعات روز سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی میپردازیم.این برنامه هر دوشنبه تا جمعه در سه نوبت از تلویزیون ایران فردا پخش میشود. برای مکاتبه مستقیم با جمشید چالنگی اینجا را ببینید.

تفسیر خبر دوشنبه 16 دی

ایران: مردم و حقوق شهروندی در گفتگو با دو بانوی معترض در تهران : غزال و یاسمن دوشنبه ۱۶ دی | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »

تفسیر خبر جمعه 13 دی

کشته شدن قاسم سلیمانی و پی آمدهای آن در گفتگو با آقای علیرضا نوری زاده جمعه ۱۳ دی | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »

تفسیر خبر پنجشنبه 12 دی

همبستگی دو ملت ایران و عراق میهمانان: آقایان علی خردگرا (شهروند / رشت) و مشتاق (شاعر/ کرمانشاه) پنجشنبه ۱۲ دی | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »

تفسیر خبر دوشنبه 9 دی – تکرار

آیا سقوط جمهوری اسلامی نزدیک است؟ در گفتگو با دو بانوی معترض در ایران: هما (شیراز) و نازنین (تهران) دوشنبه ۹ دی | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »

تفسیر خبر سه شنبه 10 دی

در پشت پرده بسیج گفتگو با شهیاد (بسیجی فعال) و محمد (خانواده سپاهی) سه شنبه ۱۰ دی | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »

تفسیر خبر جمعه 6 دی

آبان ۹۸: نقطه عطف به سوی آزادی میهمانان: آقایان علیرضا نوری زاده و کوروش (شاهد عینی در بهشت سکینه) جمعه ۶ دی | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »