تفسیر خبر

تفسیر خبر ویژه برنامه ایست از تلویزیون ایران فردا به میزبانی جمشید چالنگی که در آن به بررسی و تحلیل مهمتربن موضوعات روز سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی میپردازیم.این برنامه هر دوشنبه تا جمعه در سه نوبت از تلویزیون ایران فردا پخش میشود. برای مکاتبه مستقیم با جمشید چالنگی اینجا را ببینید.

تفسیر خبر سه شنبه 12 آذر

به میدان آمدن کارگزاران پیشین، جاری و صادراتی برای حفظ حکومت با نگاهی به کشتار مردم در نیزارهای ماهشهر در گفتگو با آقایان ایرج مصداقی، مجتبی موسوی و فواد پاشایی سه شنبه ۱۲ آذر | ۲۱:۳۰ ...

ببینید »

تفسیر خبر جمعه 8 آذر

ایران: گلوله های مشترک اصولگرایان و اصلاح طلبان میهمانان: آقایان علیرضا نوری زاده و الهیار کنگرلو جمعه ۸ آذر | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »

تفسیر خبر چهارشنبه 6 آذر

جهان آزاد و اعتراضات در ایران میهمانان: آقایان مهران براتی و جلال ایجادی و در نیمه دوم گفتگو میکنیم با آقای مسعود سررشته (افسر کمیته مشترک ضد خرابکاری پیشین) چهارشنبه ۶ آذر | ۲۱:۳۰ تهران | ...

ببینید »