تفسیر خبر

تفسیر خبر ویژه برنامه ایست از تلویزیون ایران فردا به میزبانی جمشید چالنگی که در آن به بررسی و تحلیل مهمتربن موضوعات روز سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی میپردازیم.این برنامه هر دوشنبه تا جمعه در سه نوبت از تلویزیون ایران فردا پخش میشود. برای مکاتبه مستقیم با جمشید چالنگی اینجا را ببینید.

تفسیر خبر سه شنبه ۱۳ اسفند

حکومت فقیه و کرونا علیه مردم ایران میهمانان: نیمه اول: آقای رضا تقی زاده نیمه دوم: آقای احمد قریشی (رئیس پیشین دانشگاه ملی ایران) سه شنبه ۱۳ اسفند | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ...

ببینید »

تفسیر خبر دوشنبه 12 اسفند

درگذشت محمود خیامی: ایران دیروز ، ایران امروز میهمانان: آقایان عبدالستار دوشوکی و بهزاد مهرانی دوشنبه ۱۲ اسفند | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »

تفسیر خبر جمعه 9 اسفند

جمهوری اسلامی: شکست در همه زمینه ها میهمانان: آقایان علیرضا نوری زاده و محمدرضا یزدان پناه جمعه ۹ اسفند | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »

تفسیر خبر سه شنبه ۶ اسفند

اسلام سیاسی، کرونا و مصیبت های دیگر میهمانان: آقایان فواد پاشایی، شروان فشندی و خلیل حسینی (شهروند معترض) سه شنبه ۶ اسفند | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »

تفسیر خبر دوشنبه ۵ اسفند

درماندگی حکومت فقیه در برابر ویروس کرونا میهمانان: نیمه اول: خانم مهرنوش (از پرسنل مرکز بهداشت و درمان تهران) و دکتر حسن نایب هاشم (پزشک و مدافع حقوق بشر) نیمه دوم: آقای روزبه اکرادی (فعال مدنی ...

ببینید »