تفسیر خبر

تفسیر خبر ویژه برنامه ایست از تلویزیون ایران فردا به میزبانی جمشید چالنگی که در آن به بررسی و تحلیل مهمتربن موضوعات روز سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی میپردازیم.این برنامه هر دوشنبه تا جمعه در سه نوبت از تلویزیون ایران فردا پخش میشود. برای مکاتبه مستقیم با جمشید چالنگی اینجا را ببینید.

تفسیر خبر دوشنبه 8 خرداد 1402

نیمه نخست: آیا احتمال جنگ جمهوری اسلامی و طالبان وجود دارد؟ میهمان: آقای دکتر عبدالستار دوشوکی / لندن نیمه دوم: نتیجه انتخابات ترکیه و پی آمدهای آن میهمان: آقای نجات بهرامی / استانبول شبکه ایران فردا ...

ببینید »

تفسیر خبر جمعه 29 اردیبهشت 1402

این برنامه پیش از اعدام سه جوان عزیزمان (مجید کاظمی، سعید یعقوبی ،صالح میرهاشمی) ضبط شده است. جمهوری اسلامی چگونه خواهد رفت؟ میهمانان: آقایان علیرضا نوری زاده و منشه امیر جمعه۲۹ اردیبهشت | ۲۱:۳۰ تهران | ...

ببینید »