تفسیر خبر

تفسیر خبر ویژه برنامه ایست از تلویزیون ایران فردا به میزبانی جمشید چالنگی که در آن به بررسی و تحلیل مهمتربن موضوعات روز سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی میپردازیم.این برنامه هر دوشنبه تا جمعه در سه نوبت از تلویزیون ایران فردا پخش میشود. برای مکاتبه مستقیم با جمشید چالنگی اینجا را ببینید.

تفسیر خبر دوشنبه 5 تیر 1402

امشب در تفسیر خبر: نیمه نخست: هفته قوه قضائیه در ایران و جنایت‌های این قوه میهمان: خانم فروغ کنعانی نیمه‌ دوم: پیامد‌های شورش «واگنر» علیه پوتین میهمان: آقای علیرضا اردبیلی دوشنبه ۵ تیر| ۲۱:۳۰ تهران | ...

ببینید »

تفسیر خبر جمعه 2 تیر 1402

در دیدار نمایندگان جمهوری اسلامی و آمریکا در مسقط چه گذشت؟ میهمانان: آقایان علیرضا نوری زاده و منشه امیر جمعه ۲ تیر | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »