تفسیر خبر

تفسیر خبر ویژه برنامه ایست از تلویزیون ایران فردا به میزبانی جمشید چالنگی که در آن به بررسی و تحلیل مهمتربن موضوعات روز سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی میپردازیم.این برنامه هر دوشنبه تا جمعه در سه نوبت از تلویزیون ایران فردا پخش میشود. برای مکاتبه مستقیم با جمشید چالنگی اینجا را ببینید.

تفسیر خبر چهارشنبه 7 دی 1401

چه کسی انقلاب ایران را رهبری می کند؟ میهمانان: خانم محبوبه مرادی و آقای آریا فرپوری چهارشنبه ۷ دی | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »

تفسیر خبر دوشنبه 5 دی 1401

نیمه نخست: مجلس عوام‌انگلیس و ایران میهمان: آقای دکتر نادر فلاح نیمه دوم: برای توقف اعدام در ایران چه باید کرد؟ میهمان: خانم شراره مهبودی دوشنبه ۵ دی | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ...

ببینید »

تفسیر خبر جمعه 2 دی 1401

ادامه اعتراضات و اعتصابات در ایران میهمانان: آقایان علیرضا نوری زاده و رضا تقی زاده جمعه 2 دی | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »

تفسیر خبر سه شنبه 29 آذر 1401

نیمه نخست: زن ایرانی در تاریخ / میهمان: خانم منصوره پیرنیا نیمه دوم: امروز و فردای ایران / میهمان: خانم نگین راغ سه شنبه ۲۹ آذر | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح ...

ببینید »