تفسیر خبر

تفسیر خبر ویژه برنامه ایست از تلویزیون ایران فردا به میزبانی جمشید چالنگی که در آن به بررسی و تحلیل مهمتربن موضوعات روز سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی میپردازیم.این برنامه هر دوشنبه تا جمعه در سه نوبت از تلویزیون ایران فردا پخش میشود. برای مکاتبه مستقیم با جمشید چالنگی اینجا را ببینید.

تفسیر خبر پنجشنبه ۱ مهر

چرا فرانسوی ها ژنرال ۲ گل داشته باشند اما ما ۲ امیرالمومنین نداشته باشیم؟ و خبرهای ویژه دیگر از جمهوری فقیه پنجشنبه ۱ مهر | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »

تفسیر خبر چهارشنبه ۳۱ شهریور

مجمع عمومی سازمان ملل و عاقبت شلیک به هواپیمای اوکراینی میهمانان: نیمه اول: آقای محمدرضا حیدری نیمه دوم: آقای شاهین مقدم چهارشنبه ۳۱ شهریور | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »