تفسیر خبر

تفسیر خبر ویژه برنامه ایست از تلویزیون ایران فردا به میزبانی جمشید چالنگی که در آن به بررسی و تحلیل مهمتربن موضوعات روز سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی میپردازیم.این برنامه هر دوشنبه تا جمعه در سه نوبت از تلویزیون ایران فردا پخش میشود. برای مکاتبه مستقیم با جمشید چالنگی اینجا را ببینید.

تفسیر خبر دوشنبه 10 مرداد 1401

جمهوری اسلامی علیه زیست و محیط زیست مردم ایران میهمانان: آقایان جلال ایجادی و نامدار بقائی یزدی دوشنبه ۱۰ مرداد | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »

تفسیر خبر جمعه 7 مرداد 1401

سیلی که با خمینی آمد و سیلی که امامزاده داوود را برد میهمانان: آقایان علیرضا نوری زاده و الهیار کنگرلو جمعه ۷ مرداد | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »

تفسیر خبر چهارشنبه 5 مرداد 1401

ایران در سالگرد درگذشت محمدرضا شاه پهلوی میهمانان: خانم فاطمه سپهری (مشهد) و آقای بابک شکرابی (قاهره) چهارشنبه ۵ مرداد | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »

تفسیر خبر جمعه 31 تیر 1401

جمهوری اسلامی: متحد یا فرمانبر روسیه؟ میهمانان: آقایان علیرضا نوری زاده و منشه امیر جمعه ۳۱ تیر | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »

تفسیر خبر چهارشنبه 29 تیر 1401

آیا خشکسالی کامل نزدیک است؟ میهمانان: نیمه اول: آقای نامدار بقائی یزدی (لندن) نیمه دوم: آقای بابک صفری (تبریز) چهارشنبه ۲۹ تیر | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »