تفسیر خبر

تفسیر خبر ویژه برنامه ایست از تلویزیون ایران فردا به میزبانی جمشید چالنگی که در آن به بررسی و تحلیل مهمتربن موضوعات روز سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی میپردازیم.این برنامه هر دوشنبه تا جمعه در سه نوبت از تلویزیون ایران فردا پخش میشود. برای مکاتبه مستقیم با جمشید چالنگی اینجا را ببینید.

تفسیر خبر جمعه 24 تیر 1401

پی آمدهای سفر بایدن به منطقه میهمانان: آقایان علیرضا نوری زاده و حسن منصور جمعه ۲۴ تیر | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »

تفسیر خبر پنجشنبه 23 تیر 1401

وقتی نوستراداموس در برابر آخوند کم می آورد! و خبرهای ویژه دیگر از جمهوری فقیه پنجشنبه ۲۳ تیر | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »

تفسیر خبر چهارشنبه 22 تیر 1401

سفر خاورمیانه ای بایدن و مسئله حکومت ایران میهمانان: آقایان منشه امیر و عطا هودشتیان چهارشنبه ۲۲ تیر | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »

تفسیر خبر دوشنبه 20 تیر 1401

زنان ایران بر علیه حکومت فقیه میهمانان: خانم فروغ کنعانی و آقای محمد نیکبخت دوشنبه ۲۰ تیر | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »

تفسیر خبر سه شنبه 14 تیر 1401

آیا اروپا به تروریسم جمهوری اسلامی باج می دهد؟ میهمانان: آقایان عطا هودشتیان و جمشید اسدی سه شنبه ۱۴ تیر | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »